Patiënten met ernstig astma hebben in het geval van herhaaldelijke exacerbaties soms een aanvullende behandeling nodig met biologicals zoals omalizumab of mepolizumab. De gehumaniseerde monoklonale antilichamen omalizumab en mepolizumab binden selectief aan respectievelijk IgE en IL-5. Omalizumab remt daarmee de binding van IgE aan zijn receptor op mestcellen, terwijl mepolizumab de infiltratie van eosinofielen in de luchtwegen beperkt. Eerder is gebleken dat allergische inflammatie en de astma-ernst geassocieerd zijn met de serumconcentraties van sfingolipiden, lysofosfolipiden, aminozuren en metabolieten die gevormd worden tijdens het energiemetabolisme. In een nieuwe studie werd bekeken of deze concentraties mogelijk als biomarker zouden kunnen worden ingezet om de biologicalbehandeling bij mensen met ernstig astma te monitoren. Tijdens EAACI 2023 werden de uitkomsten van deze studie gepresenteerd door drs. Nuria Contreras (Unversidad San Pablo, Madrid, Spanje).