SAMENVATTING

Astma is een veelvoorkomende ziekte in Nederland. Een klein deel (3–4%) van deze patiënten heeft een ernstig astma. In dit artikel wordt een patiënt gepresenteerd met in de voorgeschiedenis onder andere colitis ulcerosa bij wie er volgens de richtlijn sprake is van een ernstig astma. Omdat deze patiënt niet reageerde op een ogenschijnlijk adequate behandeling, werd de diagnose ernstig astma heroverwogen. Differentiaaldiagnostisch werd onder andere gedacht aan infectieuze oorzaken, alsmede manifestaties van systeemziekten, zoals vasculitis en een tracheobronchopathia osteochondroplastica. De combinatie van vernauwing en diffuse inflammatie van de meer centrale luchtwegen met bijkomend bronchiëctasieën en frequente lagereluchtweginfecties kan echter ook passen bij pulmonale betrokkenheid bij een ‘inflammatory bowel disease’. Uiteindelijk werd deze waarschijnlijkheidsdiagnose bij deze patiënt ‘per exclusionem’ gesteld, mede op grond van de positieve reactie op behandeling met een TNF-alfablokker. Deze casus illustreert op treffende wijze een oude wijsheid: ‘Not all that wheezes is asthma’, en daarmee het belang van het heroverwegen van deze diagnose bij onvoldoende reactie op ogenschijnlijk adequate therapie.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2024;24(1):29–34)