Geachte editor,

Sinds 2014 is omalizumab (Xolair) door de EMA goedgekeurd als ‘add-on’ in de behandeling van antihistaminicarefractaire chronische spontane urticaria (CSU). CSU treedt voornamelijk op bij vrouwen en komt regelmatig voor op de vruchtbare leeftijd, waarbij tijdens zwangerschap iets minder dan een derde van de vrouwen een verergering van de klachten meldt.1,2 Helaas is het onze persoonlijke ervaring dat onder collega’s verschillend wordt gedacht over het tijdens de zwangerschap voorschrijven van omalizumab, waarbij dit regelmatig uit voorzorg niet gedaan wordt. Wij denken dat dit, zeker gezien het feit dat CSU een duidelijke daling in de ‘quality of life’ kan geven, een gemiste kans is, en dat er wel degelijk een plaats is voor omalizumab tijdens zwangerschap.3

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2022;22(4):137–8)