Circa 60% van de patiënten met ernstig, ongecontroleerd astma heeft een atopische constitutie. Uit de fase III-studies SIROCCO en CALIMA bleek al eerder dat behandeling met de biological benralizumab de klinische uitkomsten van patiënten met ernstig, ongecontroleerd astma verbetert, ongeacht hun atopische constitutie of IgE-serumconcentratie.1 Hetzelfde effect werd gezien in twee recente observationele studies: benralizumab had een gunstig effect op klinische uitkomsten bij patiënten met ernstig eosinofiel astma, met of zonder atopie.2,3 Benralizumab is een gehumaniseerd monoklonaal IgG1-antilichaam dat specifiek bindt aan de IL-5-receptor op het celoppervlak van eosinofiele en basofiele granulocyten en daarmee de eosinofiele ontsteking vermindert. Tijdens EAACI 2023 presenteerde Marcela Valverde-Monge (Jiménez Díaz Foundation University Hospital, Madrid, Spanje) de resultaten van de Spaanse ‘real-world’-studie ORBE II. In deze studie werd onderzoek gedaan naar het effect van behandeling met benralizumab bij patiënten met ernstig eosinofiel astma.4