Samenvatting

De prevalentie van allergische ziekten is hoog en symptomen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven. Pollennieuws is een smartphoneapplicatie (app) die dagelijks actuele informatie geeft over verwachte pollenblootstelling en waarmee individueel ervaren symptomen gerapporteerd kunnen worden. De Pollennieuws-app is gratis beschikbaar voor smartphones. Gedurende een periode van twaalf maanden (2012) werden ervaren symptomen en ernst van symptomen vrijwillig gerapporteerd in de Pollennieuwsapp. Allergische symptomen die gerapporteerd konden worden, waren: conjunctivitis, rinitis, vermoeidheid, slecht slapen, dyspneu/piepende ademhaling en hoesten. De ernst van de symptomen werd gewaardeerd op een 10-puntsschaal (1 = geen symptomen, 10 = ernstige symptomen). Gerapporteerde symptomen werden geanalyseerd en gerelateerd aan de dagelijkse pollentelling van een gevalideerd pollentelstation. In 2012 gebruikten 18.546 personen de Pollennieuws-app. Er werden in totaal 90.882 symptoomrapporten ingediend. Twee of meer symptoomrapporten werden ingediend door 11.211 (36%) gebruikers met een mediaan van elf rapporten per gebruiker (interkwartielafstand (‘interquartile range’, IQR) 4–25). De rapporten bevatten gemiddeld twee symptomen en hadden een mediane ernst van 5 (IQR 3–7). Rinitis was het meest gerapporteerde symptoom (64%), gevolgd door conjunctivitis (54%), vermoeidheid (38%), slecht slapen (19%), dyspneu/piepende ademhaling (17%) en hoesten (13%). Zowel het aantal ingediende symptoomrapporten per dag als het aantal gerapporteerde symptomen bleek sterk geassocieerd met de ervaren ernst. Vrijwillige rapportage van allergische symptomen met behulp van de Pollennieuws-app voor smartphones bleek zeer succesvol. In een periode van twaalf maanden werden meer dan 90.000 symptoomrapporten ingediend. De rapporten hebben waardevolle informatie over de waarnemingen en de geografische distributie van symptomen opgeleverd. Door overlap in gemeten pollendeeltjes van bomen, grassen en onkruid in de lucht was het niet mogelijk om valide correlatiematen te berekenen.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;14:89-97)