SAMENVATTING

Op 18 mei 2018 promoveerde Dionne Braeken aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift getiteld: ‘Respiratory infections, exacerbations and the microbiome in COPD’. Het onderzoek werd verricht op de afdeling Research and Education van Ciro te Horn en de afdeling Longziekten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Het onderzoek werd begeleid door prof. dr. Emiel Wouters, prof. dr. Gernot Rohde en dr. Frits Franssen. De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek staan hieronder beschreven.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:132-134)