SAMENVATTING

Anafylaxie is een acute, ernstige, levensbedreigende, systemische allergische reactie. Het betreft een klinische diagnose, waarbij acuut ontstane klachten en symptomen van de luchtwegen en circulatie het meest bedreigend zijn. De reactie gaat meestal, maar niet altijd, gepaard met cutane en/of gastrointestinale symptomen. Behandel anafylaxie direct met adrenaline intramusculair, bij voorkeur met een adrenaline-auto-injector (AAI), toegediend anterolateraal in het bovenbeen. De dosering adrenaline is bij kinderen <25 kg (of <6 jaar indien gewicht onbekend) 0,15 mg en bij kinderen ≥25 kg (of ≥6 jaar indien gewicht onbekend) 0,30 mg. Herhaal dit indien na 5–10 minuten onvoldoende effect is bereikt. Bij cutane betrokkenheid ten tijde van anafylaxie kan orale toediening van tweedegeneratie-antihistaminica worden overwogen (NADAT adrenaline intramusculair is toegediend). In sommige situaties kan toediening van corticosteroïden worden overwogen (NADAT adrenaline intramusculair is toegediend). Geef kind en ouders bij ontslag uit het ziekenhuis goede instructies voor het gebruik van een AAI en zorg voor een afspraak op de polikliniek bij een kinderarts (met aandachtsgebied allergologie) of een kinderarts-allergoloog.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2022;22(4):115–21)