Samenvatting

Sarcoïdose is een aandoening waarbij een CD4+-T-lymfocytgemedieerde reactie met secundair de vorming van granulomen centraal staat. Voortschrijding van de ziekte kan leiden tot verstoring van architectuur en functie van organen. De ziekte lijkt zich te presenteren bij genetisch gepredisponeerde personen die in contact zijn gekomen met een nog onbekend agens. Spontane remissie komt voor, echter 50% van de patiënten komt toe aan behandeling. Corticosteroïden zijn het middel van eerste keus; cytotoxische middelen en biologicals kunnen worden ingezet als tweede- en derdelijnsbehandelingen.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2013;13:144-153)