SAMENVATTING

Allergische aandoeningen treffen één derde van de bevolking en gaan gepaard met een vaak onderschatte impact op de fysieke en mentale gezondheid van deze patiënten. De ‘skin prick test’ (SPT) en bepaling van specifiek IgE in serum vormen de hoekstenen van de diagnostiek van allergie tegen luchtwegallergenen. Van de SPT is bekend dat deze sensitiever is dan bepaling van specifiek IgE in serum, maar ook dat deze gepaard gaat met een zekere vorm van variabiliteit die kan worden toegewezen aan de vaardigheid van de tester, het testapparaat of de testextracten. Om hieraan tegemoet te komen en de betrouwbaarheid en standaardisatie van SPT te verhogen, werd een nieuw apparaat ontwikkeld, namelijk de ‘skin prick automated test’ (SPAT). Hiervan werd aangetoond in verschillende internationale publicaties dat de variabiliteit bij herhaaldelijk prikken met dezelfde testextracten bij eenzelfde persoon significant lager ligt bij SPAT ten opzichte van de conventionele manier van SPT. SPAT voert simultaan 12 prikken uit op de voorarm van de patiënt met een gestandaardiseerde prikkracht. Na 15 minuten worden met het SPAT-toestel 35 foto’s genomen onder verschillende hoeken van belichting, wat nadien toelaat om de huidreacties op een ‘web viewer’ op te meten en te digitaliseren. Op deze manier draagt het SPAT-toestel bij aan een meer reproduceerbare SPT via automatisering van het hele proces van de allergietest.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2024;24(1):14–9)