Samenvatting

De diagnostiek van astma is vaak complex. Huisartsen kunnen om logistieke of medisch inhoudelijke redenen ervoor kiezen zich daarbij te laten ondersteunen door zogeheten astma/COPD-diensten. Longartsen verbonden aan deze diensten beoordelen op papier anamnestische gegevens samen met de longfunctie. Uit onderzoek blijkt dat dit een valide en betrouwbare diagnostische methode is. Zo nodig worden aanvullend adviezen gegeven voor verdere diagnostiek veelal uit te voeren door de huisarts zelf of onder diens regie. De astma/COPD-diensten dragen bij aan de diagnostische zekerheid in de eerste lijn en kunnen medicatieproblemen signaleren zoals overbehandeling met inhalatiecorticosteroïden. De kracht van de astma/COPD-dienst is dat specialistische expertise beschikbaar wordt gesteld voor iedere patiënt met (aanhoudende) luchtwegklachten, terwijl deze onder regie blijft van de huisarts voor diagnostiek en behandeling.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;14:11-7)