Elk jaar overlijden ruim 4.000 mensen door ongezond en onveilig werk, vaak door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.1 Slachtoffers van een ongezonde werkomgeving hebben naast de opgelopen gezondheidsschade ook regelmatig problemen met het verhalen van deze schade, aangezien juridische procedures vaak kostbaar zijn en lang duren.2 Daarom is op 1 januari 2023 de regeling ‘Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten’ gestart om mensen die ziek zijn geworden door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer financieel te compenseren. Deze regeling is gericht op mensen die longkanker (mesothelioom) hebben ontwikkeld door asbestblootstelling, mensen met chronische toxische encefalopathie (CTE) en mensen met allergisch beroepsastma.2