Mastocytose is een zeldzame groep aandoeningen die gekenmerkt wordt door de expansie en accumulatie van klonale mestcellen in het beenmerg, de huid en inwendige organen. Het is bekend dat volwassen patiënten met mastocytose ernstige symptomen vertonen die verband houden met mestcelmediatoren, zoals anafylaxie en al dan niet uitgelokte episodes van maestcelactivatie.1 Gegevens over overgevoeligheidsreacties voor geneesmiddelen bij patiënten met mastocytose zijn schaars, maar er wordt verondersteld dat deze patiëntengroep aanleg heeft voor overgevoeligheid voor geneesmiddelen, waaronder antibiotica. Tijdens EAACI 2023 presenteerde dr. Theo Gülen (Karolinska Institutet, Solna, Zweden) de resultaten van een studie naar de prevalentie en klinische kenmerken van antibiotica-gerelateerde overgevoeligheidsreacties bij patiënten met mastocytose.2