Samenvatting

Respiratoire virussen infecteren voornamelijk luchtwegepitheelcellen. De respons van luchtwegepitheelcellen is dan ook bepalend voor het verdere beloop van een virale infectie. Virale luchtweginfecties spelen een belangrijke rol in de etiologie van astma alsook bij het uitlokken van de acute verslechteringen (exacerbaties) van astma. Op basis van recente literatuur en eigen onderzoek worden al dan niet verworven afwijkingen in het functioneren van luchtwegepitheelcellen als oorzaak gezien voor het ontwikkelen van astma en voor de astma-exacerbaties.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2015;15:3-8)