Pinda, schaaldieren en vis blijken de heftigste allergische reacties op te roepen

juli 2022 Beter Leven Willem van Altena
Group of allergy foods isolated on white background. The composition includes soy beans, eggs, dairy products, nuts, seafood an wheat.

Tijdens het onlangs gehouden congres van de European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) werden bevindingen gepresenteerd uit de EuroPrevall-studie, die bestudeerde in hoeverre de Food Allergy Severity Score (FASS) de ernst van allergische reacties in Europa op diverse dierlijke en noten en peulvruchten adequaat in kaart brengt. Het bleek dat als het om allergie voor dierlijke producten gaat schaaldieren en vis de grootste kans op ernstige reacties opleveren. Bij de noten en peulvruchten gaat het vooral om pinda’s.

Hoofdonderzoeker Rosialzira Natasha Vera-Berrios, allergoloog aan het Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos in Madrid (Spanje) ziet FASS als een bruikbaar hulpmiddel om de ernst van een allergische reactie vast te stellen.

Voedingsmiddelen als koemelk, kippenei, vis, schaaldieren, boomnoten en pinda’s zijn bekende veroorzakers van allergische reacties en van anafylaxie. Maar is de ene allergie erger dan de andere en zijn de symptomen heftiger of juist niet? De onderzoekers van de EuroPrevall-studie wilden een manier ontdekken die de ernst van allergische reacties op een betrouwbare en gestandaardiseerde manier in kaart brengt voor heel Europa.

De onderzoekers pasten het FASS-systeem toe op 8.232 gevallen van voedselallergie uit 12 allergiecentra in Europa. In het FASS-systeem wordt gebruik gemaakt van ordinale (oFASS) en numerieke (nFASS) scores om reacties in te delen als mild (oFASS graad 1; nFASS 1,07-1,14), matig-ernstig (oFASS graad 2 en 3, nFASS 2,01-3,98) of ernstig (oFASS graad 4 en 5, nFASS 4,07-7,75).

Dierlijke producten

In het deel van de studie dat zich richtte op dierlijke producten werden data geanalyseerd van 1.162 allergische reacties. Daarvan deden er zich 308 voor bij koemelk, 279 bij kippenei, 245 bij vis, 240 bij schaaldieren, 49 bij schelpdieren en 43 bij vlees. De mediane leeftijd van degenen die reageerden op melk (9,8 jaar) of ei (10,6 jaar) was lager dan die van degenen die reageerden op vis (25,8 jaar), schaaldieren (30,6 jaar), schelpdieren (29,9 jaar) en vlees (27,1 jaar).

Data uit de Kruskal-Wallis test lieten grote verschillen zien in de ernst van allergische reacties. De mediane nFASS varieerde van 2,66 voor melk- en eiallergie, oplopend naar 3,13 voor vis, 3,14 voor vlees, 3,28 voor schaaldieren en 3,51 voor schelpdieren. Een post-hoc-vergelijking liet zien dat allergische reacties op melk minder ernstig waren dan die op vis (p=0,01) of schaaldieren (p=0,04). Ook reacties op ei waren minder heftig dan die op vis (p=0,05). Wanneer werd gestratificeerd op leeftijd bleek dat de reacties op melk en vis bij kinderen voor de schoolgaande leeftijd aanmerkelijk minder heftig waren.

Boomnoten en peulvruchten

Verder waren 1.429 van de 8.232 allergische reacties (17,4%) te wijten aan boomnoten en 695 (8,4%) aan peulvruchten. Uitgesplitst naar soort ging het om 658 gevallen van hazelnootallergie, gevolgd door pinda (511), walnoot (482), sojaboon (88), linzen (49) erwten (21), kikkererwten (13), bonen (13) en lupine (1). Resultaten van de Kruskal-Walli-analyse lieten verschillen in reactie zien bij boomnoten (p=0,02), maar niet bij peulvruchten. Werd er gekeken naar leeftijdsfactoren, dan bleek dat de reacties op pinda bij kinderen in de schoolgaande leeftijd beduidend heftiger waren.

Pinda

Reacties op pinda leken vaak de ernstigste symptomen met zich mee te brengen. Ook reacties op erwten waren doorgaans ernstig, maar kwamen veel minder vaak voor. Ernstige reacties omvatten symptomen als anafylaxie, ademhalingsproblemen en cardiovasculaire problemen. Opmerkelijk was dat de heftigste reacties werden opgetekend in Manchester en Praag.

De onderzoekers zijn van mening dat FASS een zinvol hulpmiddel is om het spectrum van voedselallergie beter te doorgronden. Het kan ook handvatten bieden bij de implementatie van nieuw beleid dat erop is gericht om de veiligheid en de kwaliteit van leven te vergroten bij mensen met voedselallergieën.

Referenties

Vera-Berrios RN, et al. Severity of reactions to tree nuts, peanut and other legumes across Europe: data from the EuroPrevall study. Presented at: EAACI Hybrid Congress; July 1-3, 2022; Prague (hybrid meeting).

Boomnoten en peulvruchten (PDF)

Dierlijke voedingsmiddelen (PDF)