Pindaconsumptie tijdens borstvoeding beschermt tegen pindasensibilisatie en -allergie bij het kind

september 2023 Preventie Marleen Huijsmans

Uit de ‘Learning Early About Peanut Allergy’ (LEAP)-studie bleek dat de vroege introductie van pinda’s in de voeding van zuigelingen een pinda-allergie kan voorkomen bij kinderen die een verhoogd risico lopen op deze allergie. Op basis van de resultaten van de LEAP-studie is een nieuwe analyse uitgevoerd naar het effect van pindaconsumptie door de moeder op de allergie-uitkomsten van de zuigeling. De uitkomsten van deze analyse werden recent gepubliceerd in het tijdschrift Annals of Allergy, Asthma & Immunology.1

De resultaten van de LEAP-studie, gepubliceerd in 2015, onthulden een dramatische afname in het aantal gevallen van pinda-allergie na de vroege introductie van pinda-eiwit in een hoog-risico cohort.2 In de studie werd pindaconsumptie door de deelnemers (kinderen) in de controlegroep vermeden. Dit bood de unieke kans om te onderzoeken wat het effect is van pindaconsumptie door de moeder tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode op de ontwikkeling van pindasensibilisatie en –allergie bij de zuigelingen uit de contolegroep.  

Studieopzet

De analyse werd uitgevoerd op basis van de gegevens van de LEAP-studie: een gerandomiseerde, open-label, gecontroleerde studie die ontworpen was om te bepalen of vroege consumptie van pinda’s bij zuigelingen met een hoog risico op pinda-allergie zou voorkomen op de leeftijd van 5 jaar. Moeders van de deelnemers meldden de consumptie van pinda-eiwitten tijdens de zwangerschap en borstvoeding (gram per week). Zuigelingen ondergingen een huidpriktest met pinda’s bij aanvang van de studie (4-11 maanden oud) en op de leeftijd van 12, 30 en 60 maanden. Bij een leeftijd van 60 maanden werd ook een orale provocatietest uitgevoerd.

Lager risico op pinda-sensibilisatie en allergie

Van de 303 zuigelingen in de LEAP-controlegroep aten 31 moeders meer dan 5 gram pinda’s per week, 69 aten minder dan 5 gram pinda’s per week en 181 consumeerden geen pinda’s tijdens de borstvoeding. Pinda-sensibilisatie (p=0,03) en pinda-allergie (p=0,07) kwamen minder vaak voor bij baby’s van wie de moeders tijdens de borstvoeding een gematigde hoeveelheid pinda’s consumeerden, vergeleken met degenen die geen pinda’s consumeerden tijdens het geven van borstvoeding of bij degenen die tijdens het geven van borstvoeding een grote hoeveelheid pinda’s consumeerden.

Conclusie

Het eten van een gematigde hoeveelheid pinda’s (<5 gram per week) tijdens het geven van borstvoeding levert een beschermend effect op tegen pindasensibilisatie en een mogelijk, maar niet statistisch significant, beschermend effect tegen pinda-allergie op latere leeftijd bij kinderen met een hoog risico op pinda-allergie.

Referenties

  1. Landau T, Vakulenko-Lagun B, Brandwein M. The protective effect of moderate maternal peanut consumption on peanut sensitization and allergy. Ann Allergy Asthma Immunol 2023;131:231-8.
  2. Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, et al. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N Engl J Med 2015;372:803–13.