Pleister met pindaproteïne vermindert ernst en incidentie allergiesymptomen bij jonge kinderen

november 2022 Medisch Onderzoek Willem van Altena
Close up shot of whole peanuts in studio setting.

Een nieuwe studie, die is uitgevoerd door wetenschappers in de Verenigde Staten, laat zien dat het gebruik van een speciale immuuntherapiepleister gedurende een jaar mogelijk effectief kan zijn bij jonge kinderen met een pinda-allergie. Resultaten van de fase-3 EPITOPE-studie werden onlangs gepresenteerd door allergoloog/immunoloog dr Terri F. Brown-Whitehorn van het Center for Pediatric Eosinophilic Disorders aan het Children’s Hospital of Philadelphia tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van the American College of Allergy, Asthma & Immunology in Louisville.

EPITOPE

In de EPITOPE-studie werd epicutane immunotherapie onderzocht bij kinderen tot 4 jaar oud. Zij kregen een pleister op de huid met 250 microgram pindaproteïne, het equivalent van een duizendste van een enkele pinda. Gedurende 12 maanden kregen de kinderen elke dag een nieuwe pleister opgeplakt. Het bleek dat kinderen die de pindapleister (op de rug, tussen de schouderbladen) opgeplakt kregen significant minder overgevoelig waren voor pinda dan kinderen die een placebo kregen (67% tegen 33,5%, 95% BI, 22,4%-44,5%; p=<0,001).

De onderzoekers beoordeelden de ernst van de allergische reacties met de PRACTALL richtlijnen, waarbij elk symptoom werd gekwantificeerd met een score tussen 0 en 3. De symptomen konden betrekking hebben op de huid (uitslag, pruritus, urticaria), ogen (conjunctivitis), hogere en lagere luchtwegen (moeilijk ademhalen, congestie, niezen), spijsvertering (diarree, braken) en de bloedsomloop (tachy- of bradycardie, lage bloeddruk).

Studieopzet

Binnen de EPITOPE-studie werden 362 kinderen geïncludeerd  tussen 1 en 4 jaar oud. Zij werden gerandomiseerd (2:1) behandeld met de pindapleisters of placebo. Uiteindelijk volbrachten 200 kinderen met de immuuntherapie en 98 kinderen met placebo de 12 maanden durende studie. Bij aanvang studie vertoonden de kinderen allemaal een vergelijkbare overgevoeligheid voor pinda. In de twee behandelarmen vertoonden 23% en 25,5% ernstige overgevoeligheidssymptomen.

Milde symptomen

Na 12 maanden werd er een duidelijke afname in de ernst van de allergische symptomen gezien in de behandelarm, terwijl die in de placeboarm vrijwel ongewijzigd bleven. Van de kinderen die met de pindapleisters behandeld werden was de incidentie van ernstige symptomen na 12 maanden 12,5%, tegenover 28,6% in de placebogroep. En kinderen uit de eerste groep hadden veel meer kans om slechts milde, of zelfs helemaal geen symptomen te ervaren dan in de placebogroep (36,5% tegen 19,4%).

De kinderen die met de pleister behandeld worden bleken ook meer pinda te kunnen verdragen voordat er reacties optraden. In de 12 maanden dat de studie duurde werd een mediane toename van 900 milligram vastgesteld, in de placebogroep was dat 0 milligram.

Dr. Brown-Whitehorn stelde vast dat na 12 maanden behandeling met de pindapleisters jonge kinderen veel meer pinda konden verdragen, en dat de ernst van overgevoeligheidsreacties afgenomen was. “Dit kan het antwoord zijn op een onbeantwoorde zorgvraag bij patienten en voor mensen die zorgen voor patienten met pinda-allergie”, concludeert zij.

Referentie

Meer over de EPITOPE-studie op Clinicaltrials.gov