‘Real-world’-studie: dupilumab effectief en veilig bij patiënten met chronische rhinosinusitis met neuspoliepen na één jaar therapie

juni 2024 EAACI 2024 Marleen Huijsmans

Dupilumab werd in 2019 goedgekeurd voor de behandeling van ernstige, ongecontroleerde chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) bij volwassenen. De Duitse ProGNOSE-studie is opgezet om ‘real-world’-data te evalueren over de werkzaamheid en de veiligheid van dupilumab. Tijdens EAACI 2024 presenteerde dr. Adam Chaker (Technische Universität München, Duitsland) de tussentijdse resultaten van de ProGNOSE-studie, waaruit bleek dat dupilumab ook in een ‘real-world’ setting effectief en veilig is tijdens het eerste jaar van de behandeling.

CRSwNP is een aandoening waarbij er sprake is van een langdurige type 2-inflammatie van de neusholten en sinussen, gekenmerkt door de aanwezigheid van poliepen in de neusholtes. Deze aandoening kan leiden tot symptomen zoals verstopte neus, verlies van reukvermogen en terugkerende sinusinfecties. De conventionele behandelopties, waaronder intranasale corticosteroïden, systemische corticosteroïden en endoscopische sinusoperaties, zijn vaak onvoldoende effectief om de ziekte op de lange termijn te beheersen. 

Dupilumab is een recombinant humaan IgG4 monoklonaal antilichaam dat wordt ingezet bij de behandeling van ziekten met type 2-inflammatie, zoals atopisch eczeem, astma en CRSwNP. Klinische studies hebben de werkzaamheid en veiligheid van het middel bij patiënten met CRSwNP aangetoond. De huidige studie evalueert ‘real-world’ data over het gebruik van dupilumab bij deze patiëntengroep.

Studieopzet

ProGNOSE is een lopende multicentrische, prospectieve, observationele studie. Patiënten werden geïncludeerd als zij ≥18 jaar waren met ernstige, ongecontroleerde CRSwNP en als zij behandeld werden met dupilumab. Patiënten data waaronder demografische gegevens, ziektekenmerken, medische geschiedenis, effectiviteit en veiligheid werden gedocumenteerd met behulp van elektronische formulieren en patiëntvragenlijsten bij aanvang en opvolgende bezoeken. Belangrijke uitkomstmaten waren de neuspoliepscore, neusverstoppingsscore, de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven, het aantal patiënten met anosmia en de veiligheid van de behandeling. De geplande follow-upduur van de studie is 2 jaar.   

Resultaten

In deze tussentijdse analyse werden 146 patiënten geïncludeerd (mannen: 76; vrouwen: 70) die ten minste één dosis dupilumab hadden ontvangen. De gemiddelde leeftijd was 52 jaar en de gemiddelde ziekteduur was 15 jaar.

Behandeling met dupilumab verbeterde (verandering na 12 maanden t.o.v. baseline; gemiddelde ±SD) de neuspoliep score (-3,92 ±1,67), de reukverlies-score (-1,75 ±1,00) en de neusverstoppingsscore (-1,73 ±0,96). Ook de patiënt-gerapporteerde uitkomsten gerelateerd aan de kwaliteit van leven waren verbeterd. Het aantal patiënten met gediagnosticeerde anosmie nam al af bij de eerste follow-up na 3 maanden ten opzichte van baseline (23,8% vs. 76,92%).

De behandeling werd goed verdragen en de meerderheid van de patiënten rapporteerde geen ongewenste voorvallen. De meest voorkomende ongewenste voorvallen waren coronavirusinfecties (12,33%) en nasofaryngitis (10,27%).

Conclusie

De tussentijdse analyse van de lopende ‘real-world’-studie (ProGNOSE) bevestigde de effectiviteit en veiligheid van dupilumab bij patiënten met ernstige, ongecontroleerde CRSwNP tot 12 maanden. Er werden verbeteringen gezien in verschillende objectieve en subjectieve parameters en de behandeling wordt goed verdragen. De studie wordt voortgezet met een follow-upduur tot 2 jaar.

Referentie

Chaker A, et al. Effectiveness and Safety of Dupilumab in patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps After One Year of Therapy: Results from a real-world non-interventional study in Germany (ProGNOSE). Gepresenteerd tijdens EAACI 2024; abstract 001749.