Sigarettenrook blijkt boosdoener in bijna een kwart van IC-opnames van kinderen met astma

januari 2023 Beter Leven Willem van Altena
Baby girl behind a hand with a lighted cigarett

Blootstelling aan sigarettenrook is een van de belangrijkste triggers voor astma-aanvallen bij kinderen. Bij haast een kwart van alle 2.200 kinderen die in ons land op de intensive care belanden met een hevige astma-aanval is passief meeroken in het spel. Tot die conclusie komt de onlangs gepromoveerde dr. Shelley Boeschoten van het Erasmus MC Sophia in Rotterdam.

Nicotine in de urine

Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen in Nederland. Jaarlijks belanden zo’n 2.200 kinderen in het ziekenhuis door een astma-aanval, en 5 tot 10 procent van hen is zo benauwd dat ze naar de intensive care (IC) moeten. Boeschoten ontdekte dat bij 23% van de kinderen die met astma op de IC belandden nicotine terug te vinden was in de urine. En ook bij kinderen met minder ernstige verschijnselen, die niet naar de IC hoefden was dat bij 13% het geval.

Het gaat niet alleen om directe blootstelling aan sigarettenrook, maar ook om het zogeheten derdehands roken. Ouders of naasten die denken er goed aan te doen om naar buiten te gaan om even te roken zijn zich er vaak niet van bewust dat ze, zodra ze weer binnenkomen en met het kind interacteren, nicotine op het kind overbrengen.

Hartstilstand

Boeschoten ontdekte ook dat de leeftijd van het kind en duur van de astmaklachten het risico op een IC-opname vergroten. Met name de duur van de klachten speelt een belangrijke rol. Als astmaklachten te lang aanhouden kan een IC-opname onvermijdelijk zijn. En wanneer de klachten thuis niet snel genoeg onderkend kan een kind zo benauwd worden dat het een hartstilstand krijgt en gereanimeerd moet worden. Elk jaar overlijden er 5 tot 10 kinderen aan de gevolgen van een astma-aanval, meestal buiten het ziekenhuis.

De laatste jaren is er een flinke stijging gaande van het aantal IC-opnames van kinderen met astma. In tien jaar tijd is het aantal astmapatiëntjes op de IC verdrievoudigd. Factoren die van invloed kunnen zijn, zijn onder meer luchtvervuiling en klimaatverandering. Verder onderzoek is nodig om die factoren precies in kaart te brengen.

Boeschoten onderzocht 110 kinderen over een periode van twee jaar op de zeven kinder IC’s in Nederland. De controlegroep bestond uit 111 kinderen die wegens astma waren opgenomen op een kinderafdeling in het Amphia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis, het Rijnstate Ziekenhuis of het Tergooi MC. Boeschoten hoopt dat de ernst van astma-aanvallen bij kinderen vroegtijdig onderkend zal worden bij de familie en bij huisartsen en kinderartsen. Zo kan vroegtijdig opgetreden worden en wordt mogelijk voorkomen dat een kind op de IC belandt. Daarnaast kan het niet genoeg benadrukt worden dat sigarettenrook enorm schadelijk is voor kinderen, zelfs als er in de buitenlucht wordt gerookt.

Bron

Lees het proefschrift ‘A Matter of Life and Breath’ door dr Shelley Boeschoten