Symptoomlast en kwaliteit van leven bij indolente systemische mastocytose

juni 2023 EAACI 2023 Marjolein Haakman-Groot
Frank Siebenhaar

Indolente systemische mastocytose (ISM) is een zeldzame klonale ziekte die in circa 95% van de gevallen wordt gedreven door de KIT D816V-genmutatie. ISM-patiënten ervaren significante beperkingen in het dagelijkse leven wegens ernstige gastro-intestinale, cutane en neurocognitieve symptomen, vermoeidheid en potentieel levensbedreigende anafylaxie. Voorbeelden van symptomen zijn depressie, migraine, osteoporose, misselijkheid, hartkloppingen en jeuk. ISM-patiënten gebruiken vaak verschillende medicaties als symptoombestrijding, maar dit blijkt niet altijd toereikend, waardoor symptomen onvoldoende onder controle blijven. Om deze reden is de gerandomiseerde, dubbelblinde placebogecontroleerde PIONEER-studie opgezet, waarin de type 1 kinaseremmer avapritinib, gericht tegen de KIT-receptor en PDGFRα-receptor, werd onderzocht bij patiënten met systemische mastocytose. Tijdens EAACI 2023 werd de symptoomlast van de deelnemende ISM-patiënten toegelicht door dr. Frank Siebenhaar (institute of Allergology, Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlijn, Duitsland).

In de PIONEER-studie werden 212 ISM-patiënten 2:1 gerandomiseerd naar avapritinib (25 mg eenmaal daags, n=141) of placebo (n=71), voor een behandelperiode van 24 weken. Daarnaast mochten de patiënten desgewenst ‘best of care’-medicatie gebruiken. Het primaire eindpunt van de studie was de verandering in de  totale symptoomscore (TSS) van het ISM Symptom Assessment Form tussen het begin van de studie en week 24. Na 24 weken werd een verbetering gezien in zowel het primaire eindpunt als de secundaire als exploratieve eindpunten. Na de initiële behandelperiode konden patiënten deelnemen aan een open-label verlengingsfase van 5 jaar, die loopt tot 2027

Symptoomlast bij ISM

In de huidige studie werd gekeken naar de symptoomlast en kwaliteit van leven van de ISM-patiënten die deelnemen aan de PIONEER-studie. Bij de start van de studie vertoonden de ISM-patiënten een hoge symptoomlast, ondanks het gebruik van verschillende symptoombestrijdende therapieën (gemiddeld aantal: 3,8; bereik: 0-11). Hierbij gebruikten bijna alle patiënten een H1-antihistamine, 65,5% een H2-antihistamine en 35% een leukotrieënantagonist. De symptoomlast werd bepaald aan de hand van de TSS-score gedurende 14 dagen middels patiëntrapportage over de ernst van verschillende symptomen die kunnen optreden bij ISM..

De gemiddelde TSS bij baseline was 50,9. Een score van 42 of hoger wijst op een ernstige ISM. Bijna elke patiënt rapporteerde daarbij last te hebben van 7 of meer symptomen en meer dan 60% rapporteerde last te hebben van alle 11 symptomen waarnaar werd gevraagd, zijnde maagpijn, diarree, misselijkheid, vlekkerige huid, jeuk, blozen, hersenmist, hoofdpijn, duizeligheid, botpijn en vermoeidheid. Daarnaast vertoonden de ISM-patiënten slechtere SF-12-scores, indicatief voor fysieke en mentale gezondheid, dan mensen met kanker of andere chronische aandoeningen zoals psoriasis of reumatoïde artritis. Verder werd de gemiddelde EQ-5D-5L-indexscore bepaald, waarmee de ernst van de impact van de aandoening op het dagelijkse leven wordt vastgesteld. Deze score was bij aanvang van de studie 0,62 bij ISM-patiënten in vergelijking met 0,85 bij de algemene Amerikaanse populatie. Daarbij gaf 92,2% van de deelnemers bij aanvang van de studie aan de klachten als matig tot zeer ernstig te ervaren, en 55,7% beoordeelde zijn of haar klachten als ernstig tot zeer ernstig.

PIONEER

Momenteel loopt de open-label verlengingsfase van PIONEER. Hierin wordt getracht te bepalen of de behandeling met avapritinib ook op de lange termijn de symptoomlast van ISM-patiënten kan verlichten en hierdoor een betere kwaliteit van leven kan bieden voor mensen met indolente systemische mastocytose.

Referentie

Siebenhaar R, et al. Symptom and Quality of Life Burden In Patients with Indolent Systemic Mastocytosis. Gepresenteerd tijdens EAACI 2023; abstract 1094.