Toediening cefazoline bij patiënten met penicillineallergie meestal veilig

augustus 2021 Klinische trials Gioia Schaar
Antibiotic capsule pill and capsule pills bottle. Pharmaceutics concept. Pharmaceutical industry. Pharmacy product. Capsule pills production.

Uit een recente meta-analyse van Sousa-Pinto et al. is gebleken dat de meeste patiënten met een penicillineallergie veilig cefazoline toegediend mogen krijgen. Cefazoline is een preoperatief antibioticum dat vaak verkozen wordt boven tweedelijns alternatieven, omdat het veiliger en effectiever is. Patiënten met een penicillineallergie, die een operatie moeten ondergaan, krijgen echter vaker clindamycine of vancomycine in plaats van profylactische cefazoline. Dit resulteert in een verhoogde kans op wondinfecties bij deze patiënten.

Een totaal van 77 onderzoeken werd in de analyse geïncludeerd, bestaande uit 6147 patiënten. Cefazoline-allergie werd vastgesteld bij 44 deelnemers met een voorgeschiedenis van penicilline-allergie, resulterend in een dubbele allergie meta-analytische frequentie van 0,7% (95%-BI, 0,1%-1,7%; I2 = 74,9%). De frequentie was lager voor patiënten met een onbevestigde penicillineallergie (0,6%; 95%-BI, 0,1% -1,3%; I2 = 54,3%) dan bij de patiënten met een bevestigde penicillineallergie (3,0%; 95%-BI, 0,01% -17,0%; I2 = 88,2%).

Van de 77 onderzoeken bekeken 13 onderzoeken uitsluitend patiënten die geopereerd werden (n=3884). Hiervan had 0,7% (95%-BI, 0%-3,3%; I2 = 85,5%) een bevestigde cefazolineallergie. Bij de patiënten met een onbevestigde penicillineallergie werd een lage heterogeniteit waargenomen, nadat ze waren blootgesteld aan perioperiatief cefazoline (0,1%; 95%-BI, 0,1%-0,3%; I2 = 13,1%). Penicilline-allergie werd bevestigd bij 16 deelnemers met een voorgeschiedenis van cefazoline-allergie, resulterend in een meta-analytische frequentie van 3,7% (95%-BI 0,03%-13,3%; I2 = 64,4%). De frequentie van patiënten met penicillineallergie was 4,4% (95%-BI 0%-23,0%; I2 = 75%) voor de 8 onderzoeken waarin uitsluitend geopereerde patiënten werden beoordeeld die allergisch waren voor cefazoline.

Concluderend kan gesteld worden dat het grootste deel van de patiënten met een voorgeschiedenis van penicillineallergie veilig cefazoline kan ontvangen met uitzondering van geopereerde patiënten met een bevestigde penicillineallergie.

Referentie

Sousa-Pinto B, Blumenthal KG, Courtney L et al. Assessment of the Frequency of Dual Allergy to Penicillins and Cefazolin: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Surg. 2021;156(4):e210021. doi:10.1001/jamasurg.2021.0021