Uitreiking Storm van Leeuwen-penning

november 2021 NVvAKI Van de redactie

Op vrijdag 8 oktober 2021 is tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie aan em. prof. dr. Roy Gerth van Wijk de Storm van Leeuwen-penning uitgereikt.

In 1957 is de Storm van Leeuwen-penning ingesteld met de bedoeling die eens in de 5 jaar uit te reiken aan een persoon die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de ontwikkeling van de allergologie. Het bestuur van de NVvAKI heeft besloten dat em. prof. dr. Roy Gerth van Wijk de penning meer dan toekomt omdat hij, naast het leveren van een aanzienlijke wetenschappelijke bijdrage,
zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de opleiding tot allergoloog. Als voorzitter van de toenmalige Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) was Roy betrokken bij het feit dat de opleiding tot allergologie in 1996 een subspecialisme werd van de interne geneeskunde. Roy heeft het initiatief genomen tot het samengaan van de opleidingen tot allergoloog en klinisch immunoloog in een subspecialisme in 2015. Met het voortschrijden van de wetenschap blijken deze twee specialismen steeds meer raakvlakken te hebben. De allergoloog profiteert van nieuwe immunologische inzichten voor de diagnostiek en behandeling van allergische aandoeningen. Als gevolg van het samengaan van deze specialismen is het aantal opleidingsziekenhuizen in Nederland van 2 naar 5 gegaan. Daarnaast heeft Roy in 2009 ervoor gezorgd dat de opleiding tot kinderarts-allergoloog naar het Erasmus MC kwam, op een moment dat het voortbestaan van de opleiding tot kinderarts-allergoloog in andere ziekenhuizen onzeker was. Het resultaat is dat in Nederland nu ruim 40 internist-allergologen/immunologen zijn en ongeveer 20 kinderarts-allergologen, inclusief degenen die in opleiding zijn, waarmee het voortbestaan van deze twee specialismen verzekerd is.

Als president van de sectie Allergologie van de Union Européenne des Médecins Spécialistes in 2015 heeft Roy zich beziggehouden met het opstellen van een Europese curriculum voor het specialisme allergologie. Zijn doel was om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren, meer allergologen in bepaalde delen van Europa te krijgen en de uitwisseling van allergologen te bevorderen. Dit heeft geleid tot een aantal ‘roadmaps for allergology and pediatric allergology in Europe’. Ten slotte is Roy als congrespresident van het EAACIcongres in Amsterdam in 2004 en als president van de EAACI van 2007-2009 een inspiratiebron geweest voor iedereen die zich met allergologie bezighoudt in Nederland.