UMCG test effectiviteit van medicinale cannabisolie als pijnbestrijding bij epidermolysis bullosa

maart 2022 Actueel Willem van Altena
Skin infected Herpes zoster virus on the arms

Onderzoekers van UMCG in Groningen zijn begonnen met een studie naar het effect van medicinale cannabisolie bij patiënten met Epidermolysis Bullosa (EB). EB is een ernstige erfelijke blaarziekte die gepaard gaat met hevige pijn, chronische wonden en littekens. Er is geen remedie voor EB en de huidige pijnbestrijding is niet voldoende. Hoofdonderzoekers zijn dr. Marieke Bolling en prof. dr. André Wolff. Zij hopen binnen een jaar vast te stellen of medicinale cannabisolie ingezet kan worden als pijnbestrijding bij EB-patiënten.

EB is een aangeboren ziekte, en patiënten kampen letterlijk vanaf hun geboorte met pijn. Omdat die pijn zo chronisch is, zijn de meeste pijngeneesmiddelen en behandelingen niet echt geschikt omdat ze geen van alle geschikt zijn om jarenlang te gebruiken.

Het onderzoek in Groningen zal zich alleen met pijn bezighouden en niet met de oorzaak ervan, de blaarvorming. Daarbij gaat het niet uitsluitend om wond- en verzorgingspijn, maar ook om pijn die op verschillende plaatsen in het lichaam kan optreden zonder altijd anatomisch verklaard te kunnen worden.

Reuma

Cannabinoïd gebaseerde medicijn olie (CBD-olie) wordt wel meer ingezet als pijnbestrijding, onder meer bij mensen met reuma. De studie aan het UMCG moet binnen een jaar duidelijk maken of medicinal cannabisolie effectief is bij EB-patiënten met pijn. Wolff: “Tot nu toe is dat nog niet duidelijk. De onderzoeken naar het effect van cannabinoïden op andere pijnsyndromen zijn niet altijd sluitend.”

Sufheid

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van olie bestaande uit de werkstoffen (cannabinoïden) THC en CBD. Schräder: “Uit de literatuur en klinisch ervaring blijkt dat CBD de nadelige bijwerkingen, zoals sufheid, van THC onderdrukt. Daarom is de combinatie van werkstoffen essentieel.” Omdat er een groot verschil is in hoe patiënten op de werkstoffen reageren, bestaat geen standaard dosis: patiënten moeten de dosis opbouwen tot het gewenste effect bereikt is.

Om de pijnbeleving objectief vast te stellen zijn vragenlijsten alleen niet toereikend. In Groningen zal daarom daarnaast functionele MRI (fMRI) ingezet worden. Met die techniek wordt zichtbaar wat er in de hersenen gebeurt. Zo ontstaat een beeld van hoe het pijncircuit eruitziet bij EB-patiënten voor en na behandeling waarbij cannabinoïd werkstoffen in het centrale zenuwstelsel aansluiten.

Cross-over studie

Voor het onderzoek is gekozen voor een cross-over studie. Hierbij krijgt de deelnemer zowel de medicinale cannabisolie als de placebo (nepmiddel) toegediend in verschillende volgordes. Er is dus geen aparte controlegroep nodig. Schräder, “Er is een beperkt aantal patiënten met EB die kunnen en willen deelnemen, en die voldoen aan de strikte criteria voor deelname.” In Nederland zijn er ongeveer 500 patiënten met EB, van wie 90 procent onder behandeling in het UMCG bij het Centrum voor Blaarziekten. Minimaal zestien patiënten zullen worden geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek.

Meer informatie

Lees hier meer over Epidermolysis bullosa

Bron

Nieuwsbericht UMCG