Verband astma en vrouwen met een herhaalde miskraam

september 2021 ERS congres 2021 Jeroen Beekwilder
woman resting her hand on her bloated stomach with the front of her jeans unbuttoned to ease the pain

Meer achtereenvolgende zwangerschappen gaan verloren bij vrouwen met astma in vergelijking met vrouwen zonder astma, blijkt uit de gegevens van een grote Deense dataregistratie, die tijdens ERS 2021 werden gepresenteerd door dr. Tidemandsen van het Kopenhaagse universiteitsziekenhuis.

Casper Tidemandsen, MD (Copenhagen University Hospital, Denemarken)

Vrouwen met astma hebben een verhoogd risico op een miskraam vergeleken met vrouwen zonder astma. Een verband tussen astma en herhaalde miskraam (≥3 achtereenvolgende miskramen) was echter nog niet onderzocht. Aangezien inflammatie een rol speelt bij zowel astma als herhaalde miskraam is er mogelijk een sterker verband tussen deze twee.

Deens bevolkingsregister

Om het verband tussen astma en miskraam te onderzoeken werd gebruik gemaakt van de Deense nationale bevolkingsregisters. Daaruit werden alle vrouwen met astma geselecteerd die waren geboren tussen 1957 en 1997 en die de diagnose volwassen astma kregen tijdens de periode 1977 tot 2019. Dit werd gedefinieerd als vrouwen die in de leeftijd van 6 tot 45 jaar ten minste 2 maal anti-astmatische medicatie voorgeschreven hadden gekregen. Deze groep werd vergeleken met de controlegroep bestaande uit vrouwen in het bevolkingsregister die nooit astmamedicatie had gehad. De uitkomst van zwangerschappen werd vastgesteld op individueel niveau voor beide groepen. In de analyse werd gecorrigeerd voor geboortejaar en opleidingsniveau.

Herhaalde miskraam geassocieerd met astma

In totaal werden 128.553 vrouwen geïdentificeerd met astma. De controlegroep bestond uit 1.297.233 vrouwen zonder astma. Vrouwen die voor een periode van 6 maanden of meer het land verlieten tijdens de vruchtbare leeftijd werden uitgesloten voor analyse. Bij vrouwen met astma was sprake van gemiddeld 1,80 zwangerschappen vergeleken met gemiddeld 1,58 bij vrouwen zonder astma (p<0,001). Vrouwen zonder astma die ooit zwanger waren en geen miskramen hadden gehad werden als referentie genomen. Ten opzichte van de referentiegroep, hadden vrouwen die ooit zwanger waren en 1 miskraam hadden gehad een oddsratio van 1,05 (95%-BI: 1,03-1,07) voor het hebben van astma. Voor vrouwen die 2 miskramen hadden gehad was de oddsratio voor astma 1,09 (95%-BI: 1,05-1,13). Voor vrouwen de 3 keer of vaker een miskraam hadden gehad was de oddsratio voor astma 1,18 (95%-BI: 1,11-1,24). Voor vrouwen met herhaalde miskraam, ofwel 3 achtereenvolgende miskramen, was de oddsratio maar liefst 1,19 (95%-BI: 1,12-1,27).

CONCLUSIE

De onderzoekers concluderen op basis van deze grote bevolkingsstudie derhalve dat er een significant verband bestaat tussen astma en het verlies van een vroege zwangerschap; een verband dat sterker wordt bij een toenemend aantal miskramen.

Referentie

Tidemandsen C, Egerup P, Suppli Ulrik C, et al. Recurrent pregnancy loss and asthma: A nationwide study. Gepresenteerd tijdens ERS 2021; abstract 2021.