Zeven Nederlandse ziekenhuizen in globale top-200, UMC Utrecht op plek 22

augustus 2021 Actueel Willem van Altena

Het Amerikaanse opinieblad Newsweek stelt jaarlijks samen met dataresearchbedrijf Statista een ranglijst samen van de 200 beste ziekenhuizen ter wereld. Onlangs is de ranglijst over 2020 verschenen, met ziekenhuizen uit 25 landen. Op die lijst prijken ook 7 Nederlandse ziekenhuizen, met UMC Utrecht als hoogst genoteerde op plek 22.

Van de 2000 ziekenhuizen in de 25 landen bevinden zich er 350 in de Verenigde Staten. En ook als gekeken wordt naar de top 200, waarbij de eerste 100 ziekenhuizen op volgorde gerangschikt zijn, en de overige 100 alleen als plek 101-200 genoemd worden, is het primaat van de VS duidelijk te zien: 43 van de 200 ziekenhuizen bevindt zich aldaar, en 4 van de top 5 ziekenhuizen is Amerikaans. Lijstaanvoerder is de Mayo Clinic in Rochester.

Nederland

In Nederland zijn er, volgens de Zorgmonitor van het RIVM uit 2019, 126 ziekenhuizen. Daarvan zijn er 101 algemene ziekenhuizen, 8 universitaire ziekenhuizen en 7 specialistische kinderziekenhuizen.

Van die 126 Nederlandse ziekenhuizen kwamen er 7 terecht in de globale top 200. Op plek 22 staat UMC Utrecht, op 47 staat Amsterdam UMC, en op 74 staat LUMC Leiden. MUMC+ Maastricht, Erasmus UMC Rotterdam, Radboudumc Nijmegen en UMCG Groningen staan tussen plek 100 en 200 in.

De lijst is samengesteld aan de hand van diverse criteria, zoals kwaliteit van de zorg, inzet van moderne technologie en aanwezigheid van top medische specialisten. Aan de lijst wordt meegewerkt door een internationaal team van medische experts.

25 Landen

Het gaat wel om een enigszins arbitraire lijst: de in totaal 2.000 ziekenhuizen die in ogenschouw zijn genomen bevinden zich in 25 vooraf gedefinieerde landen, waaronder dus Nederland. Die landen waren vooraf geselecteerd op basis van hun levensstandaard, gemiddelde levensverwachting, bevolkingsgrootte, aantal ziekenhuizen en –niet onbelangrijk- beschikbaarheid van betrouwbare en verifieerbare data. Landen als China en Rusland ontbreken in het overzicht.

Uiteindelijk werden drie soorten gegevens meegewogen om tot een score te komen. Namelijk: aanbevelingen van mensen uit de zorgwereld, uitkomsten van patiëntonderzoeken en benchmarks omtrent de medische zorg. Elk van de 2000 ziekenhuizen kreeg een vragenlijst toegestuurd en op basis daarvan werd een score toebedeeld. Dat wil echter niet zeggen dat ziekenhuizen uit verschillende landen met elkaar vergelijkbaar zijn, omdat het niet mogelijk was om de gegevens te harmoniseren. Elk land hanteert toch zijn eigen criteria als het gaat om medische zorg. Een score van 90 punten voor een ziekenhuis in land A hoeft dus niet te betekenen dat dat een beter ziekenhuis is dan een instelling in land B dat daar 87 punten scoort.

Meer informatie

Bekijk de hele lijst op de website van Newsweek.