300 IR-tablet effectief als behandeling voor allergische rinitis

juni 2021 Farmanieuws Chiara Uijtermerk
Sick young woman sitting indoors holding tissue handkerchief blowing running nose feels unwell unhealthy, girl having symptoms of chronic sinusitis disease, seasonal allergy or cold fever flu concept

In een recente internationale, gerandomiseerde, dubbelblinde fase III-studie van Demoly et al. is bewezen dat een 300 IR-tablet voor sublinguaal gebruik een effectieve behandeling is voor de behandeling van door huismijt veroorzaakte allergische rinitis. Na 12 maanden werd een duidelijke verbetering gemeten bij de patiënten die de tabletten kregen ten opzichte van de patiënten die placebo’s ontvingen.

Allergeenimmuuntherapie helpt bij luchtwegallergieën

Allergische rinitis, veroorzaakt door huisstofmijt, wordt vaak niet behandeld, ook al is de chronische ziekte veelvoorkomend. De ziekte heeft veel negatieve effecten op de kwaliteit van leven. Eerder bleek al dat voor luchtwegallergieën dat allergeenimmuuntherapie (AIT) een veilige en effectieve behandelingsmethode is.

Er werden in totaal 1.607 mannelijke en vrouwelijke patiënten ouder dan 12 geïncludeerd in de studie. De patiënten hadden gemiddelde tot zware allergische rinitisklachten en werden gerandomiseerd verdeeld tussen de behandelingsgroep en placebogroep. De deelnemers van de behandelingsgroep ontvingen over een periode van 12 maanden een 300 IR sublinguaal tablet van Dermatophagoides pteronyssinus– en Dermatophagoides farinae-extract (totale allergene activiteit 1:1 ratio). Aan het einde van de 12 maanden volgde een vier weken durende periode waarin de gemiddelde totale combinatie score (‘average total combined score’, aTCS) bijgehouden werd. Deze score was gebaseerd op de som van de dagelijkse rinitisklachten.

Minder rinitisklachten bij behandeling met 300 IR

Na 12 maanden konden de uitkomsten van 1.476 patiënten van de oorspronkelijk 1.607 patiënten worden geanalyseerd. De gemiddelde aTCS score was significant lager (3,62)  in de 300 IR-groep in vergelijking met de placebogroep (4,35; p<0,0001). Hierbij was een er een afname van de aTCS-score van -16,9 % (95%-BI: −24,0% tot −9,2%). Gemiddeld werd de 300 IR-tablet goed getolereerd door de patiënten. De bijwerkingen waren vooral mild en werden bij 51,0 % gezien in de 300 IR-groep en 14,9% in de placebogroep.

Concluderend kan gesteld worden dat in deze klinische fase III-studie is aangetoond dat toediening van 300 IR sublinguale tabletten over een periode van 12 maanden effectief was voor de behandeling van patiënten met gemiddelde tot zware allergische rhinitis klachten. De tabletten zorgen ervoor dat de patiënt minder behoefte had aan doorbraakmedicatie en tevens minder symptomen ervoer.

Referentie

Demoly P, Corren J, Creticos P et al. A 300 IR sublingual tablet is an effective, safe treatment for house dust mite-induced allergic rhinitis: An international, double-blind, placebo-controlled, randomized phase III clinical trial. J Allergy Clin Immunol. 2021 Mar;147(3):1020-1030.e10.