Articles

Diagnostische waarde van de IgE-screeningstest (Phadiatop Infant) bij kinderen tot 4 jaar

NTvAAKI - jaargang 12, nummer 4, november 2012

A. Verlaet , dr. A. Jansen , dr. A. Plaisier , dr. B. van Huystee , dr., ir. Y.M. Vissers , prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul , dr. J. Ruinemans-Koerts

Samenvatting

De diagnostische waarde van de Phadiatop® Infant (PI) screeningstest voor de diagnostiek van een IgE-gemedieerde allergie is beperkt omdat het merendeel van de IgE-sensibilisaties klinisch niet relevant is. De huidige kosten die gemaakt worden voor de PI-screening kunnen effectiever besteed worden aan een grondige anamnese en provocatieonderzoek. Uitbreiding van de PI-screening met een FX77-mix, de PI Plus, leidt tot een substantiële kostenstijging die waarschijnlijk niet in verhouding staat tot de winst in diagnostische informatie.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2012;12:172-179)

Lees verder