Samenvatting

De diagnostische waarde van de Phadiatop® Infant (PI) screeningstest voor de diagnostiek van een IgE-gemedieerde allergie is beperkt omdat het merendeel van de IgE-sensibilisaties klinisch niet relevant is. De huidige kosten die gemaakt worden voor de PI-screening kunnen effectiever besteed worden aan een grondige anamnese en provocatieonderzoek. Uitbreiding van de PI-screening met een FX77-mix, de PI Plus, leidt tot een substantiële kostenstijging die waarschijnlijk niet in verhouding staat tot de winst in diagnostische informatie.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2012;12:172-179)