Articles

Fototoxische en fotoallergische reacties in de dermatologie

NTvAAKI - jaargang 14, nummer 2, mei 2014

dr. D.E. Kraag , prof. dr. T. Rustemeyer

Samenvatting

Fotosensibiliteit in de vorm van fototoxiciteit komt regelmatig voor; fotoallergie wordt minder vaak gezien. Beide zijn erg verschillend van elkaar zowel in het al dan niet aanwezig zijn van een immunologisch proces als in het klinisch beeld. De fototoxiciteit uit zich met name als een zonnebrandreactie, die in ernstige gevallen zelfs met blaarvorming en vesikels kan voorkomen. Fotoallergie manifesteert zich met name in een eczemateuze huidafwijking. Voorbeelden van uitlokkende factoren zijn amiodaron, NSAID’s en psoralenen, die onder andere aanwezig zijn in sommige planten. Behandeling van de fototoxische dan wel fotoallergische reactie bestaat uit bewustwording van het beeld, vermijding van het betreffende agens en van zonlicht.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;14:58-61)

Lees verder

Een nieuwe bedreiging: allergie voor drakenfruit?

NTvAAKI - jaargang 12, nummer 4, november 2012

dr. D.E. Kraag , dr. J. Serrarens , prof. dr. T. Rustemeyer

Samenvatting

Pitahaya is een tropische vrucht en is onderdeel van een plant die behoort tot de cactusfamilie. In dit artikel presenteren wij een casus van een 20-jarige man met een ernstige allergische reactie na een (waarschijnlijk) eerste contact met de pitahaya, die behandeld moest worden op de eerste hulp. Bij allergologisch onderzoek bleek er een relevante positieve huidreactie te ontstaan op pitahaya; tevens was er een positieve reactie op andere allergenen. In de literatuur zijn twee andere casussen van allergie voor pitahaya beschreven. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van een kruisreactie zoals het paraberksyndroom. Dit syndroom wordt wel beschreven in de literatuur voor andere tropische vruchten maar voor de pitahaya is er nog geen sluitend bewijs. Overigens kan het ook zo zijn dat er onopgemerkt eerder contact is geweest met de pitahaya en tevens kan er ook sprake zijn geweest van een andere kruisreactie bijvoorbeeld met niet-specifieke lipidetransportproteïnen (nsLTP’s). Verder onderzoek naar de pitahaya-allergie wordt dan ook aangeraden.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2012;12:180-183)

Lees verder