Samenvatting

Pitahaya is een tropische vrucht en is onderdeel van een plant die behoort tot de cactusfamilie. In dit artikel presenteren wij een casus van een 20-jarige man met een ernstige allergische reactie na een (waarschijnlijk) eerste contact met de pitahaya, die behandeld moest worden op de eerste hulp. Bij allergologisch onderzoek bleek er een relevante positieve huidreactie te ontstaan op pitahaya; tevens was er een positieve reactie op andere allergenen. In de literatuur zijn twee andere casussen van allergie voor pitahaya beschreven. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van een kruisreactie zoals het paraberksyndroom. Dit syndroom wordt wel beschreven in de literatuur voor andere tropische vruchten maar voor de pitahaya is er nog geen sluitend bewijs. Overigens kan het ook zo zijn dat er onopgemerkt eerder contact is geweest met de pitahaya en tevens kan er ook sprake zijn geweest van een andere kruisreactie bijvoorbeeld met niet-specifieke lipidetransportproteïnen (nsLTP’s). Verder onderzoek naar de pitahaya-allergie wordt dan ook aangeraden.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2012;12:180-183)