Articles

IgA bij allergie en atopisch eczeem: relevantie van IgA-subtype en locatie

NTvAAKI - jaargang 13, nummer 4, november 2013

Ir G. den Hartog

Samenvatting

Op 8 februari 2013 promoveerde Gerco den Hartog aan de Wageningen University op het proefschrift getiteld Relevance of IgA in allergy, regulation by mucosal factors. Zijn promotor was prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul en zijn copromotor was dr. R.J. Joost van Neerven. Dit artikel is gebaseerd op de hoofdstukken 2, 4 en 6 van het proefschrift.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2013;13:164-166)

Lees verder

Vitamine D en allergie

NTvAAKI - jaargang 12, nummer 2, mei 2012

Ir G. den Hartog , prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul

Samenvatting

Meerdere studies tonen aan dat vitamine D preventief kan werken bij allergie. Dit bewijs is, ofschoon niet altijd eenduidig, op zowel epidemiologisch als mechanistisch niveau overtuigend geleverd. Een van de bekendste en wellicht meest potente effecten van vitamine D op het immuunsysteem is de inductie en activatie van regulatoire T-cellen. Regulatoire T-cellen zijn nodig voor de suppressie van het immuunsysteem en de inductie van tolerantie tegen antigenen die aanwezig zijn in voeding en ingeademde lucht. Bij allergie is er sprake van een verminderde regulatoire T-celrespons. Recent is gepubliceerd dat vitamine D ook rechtstreeks de IgE-productie door B-cellen kan remmen en ook op deze manier de ontwikkeling van allergische klachten. Op grond hiervan kunnen we concluderen dat vitamine D waarschijnlijk grote potentie heeft voor allergiepreventie.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2012;12:48-56)

Lees verder