Samenvatting

Op 8 februari 2013 promoveerde Gerco den Hartog aan de Wageningen University op het proefschrift getiteld Relevance of IgA in allergy, regulation by mucosal factors. Zijn promotor was prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul en zijn copromotor was dr. R.J. Joost van Neerven. Dit artikel is gebaseerd op de hoofdstukken 2, 4 en 6 van het proefschrift.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2013;13:164-166)