Astma Actieplan helpt astmapatiënten om beter zicht te krijgen op hun ziekteverschijnselen

mei 2022 Beter Leven Willem van Altena
Pulmonology and Asthma Disease Concept. Tiny Characters at Huge Lungs and Inhaler, Respiratory System Examination and Treatment. Internal Organ Inspection Check. Cartoon People Vector Illustration

Mensen met astma hebben vaak last van fluctuerende klachten, en het is niet altijd eenvoudig om daar alert op te zijn. Longfonds Nederland lanceert daarom op 3 mei, Wereld Astmadag het Astma Actieplan, een handig hulpmiddel bij het stabiel houden van astmaklachten. Het helpt beslissen wanneer en wat mensen met astma moeten doen als hun astmaklachten erger worden, een zogeheten exacerbatie.

Het doel van het plan is astma stabiel te houden. Het plan helpt daarbij door mensen zelf eerder alert te maken op de verergering van hun klachten, en hier concrete acties aan te koppelen. Zo worden mogelijke astma-aanvallen voorkomen. Job van Boven is onderzoeker, universitair docent en apotheker in het UMCG en was betrokken bij de ontwikkeling van het persoonlijk Astma Actieplan. “Wanneer gaat het goed met je astma en wanneer (iets) minder? Wat kun je zelf doen om je weer beter te voelen? En wanneer bel je de dokter? Al deze informatie kunnen mensen met astma kwijt in hun persoonlijke Astma Actieplan.”

Groen, geel, oranje, rood

Het Astma Actieplan is er voor alle mensen met astma. Vooral voor mensen met instabiel astma kan het van grote meerwaarde zijn. Het plan wordt door de patiënt samen met de zorgverlener ingevuld. Hierin komt algemene informatie te staan zoals het type astma en de prikkels waarop de persoon met astma reageert. Het belangrijkste deel van het plan bestaat uit vier fasen: de groene, gele, oranje en rode fase. Van Boven: “Deze fasen helpen te bepalen wat je moet doen en wanneer.”

In de groene fase gaat het goed en is de astma stabiel. Mensen met astma schrijven hier op wat ze allemaal kunnen en welke medicijnen ze bijvoorbeeld gebruiken. In de gele fase gaat het iets minder goed en ervaart de persoon meer klachten. De patiënt noteert wat te doen om zich beter te voelen met als doel weer in de groene fase te komen. Gaat het toch slechter of blijven de klachten lang aanhouden? Dan belandt de persoon in de oranje fase. In deze fase is het tijd de zorgverlener in te schakelen. De rode fase geeft aan dat er sprake is van een noodsituatie.

Zowel de persoon met astma als de zorgverlener kan het Astma Actieplan gratis bestellen in de webshop van Longfonds. Er zijn twee versies: een geprinte versie die per post wordt verstuurd, of een invulbare pdf (die na het invullen bijvoorbeeld uitgeprint kan worden).

Tips voor gebruik van het Astma Actieplan

  • Zorg dat je zelf goed snapt wat erin staat.
  • Neem het plan mee naar al je zorgverleners en bespreek het ook met hen. Zo weet iedereen precies wat de afspraken zijn.
  • Deel het plan met je naasten. Zij kunnen ondersteunen.
  • Hang of leg het plan op een zichtbare plek, zodat iedereen het gemakkelijk kan zien.
  • Controleer regelmatig of het plan nog klopt. Pas het zo nodig aan.
  • Laat elk jaar controleren of je jouw puffers nog op de juiste manier gebruikt.

 Het persoonlijk Astma Actieplan is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep van de astmaVereniging Nederland en Davos (VND) en Long Alliantie Nederland (LAN) in samenwerking met Longfonds. Met dank aan de beroepsverenigingen van kaderhuisartsen astma/COPD (CAHAG), longartsen (NVALT), kinder(long)artsen (NVK-SKL), apothekers (KNMP), Longverpleegkundigen en praktijkondersteuners (V&VN).

Meer informatie

Bestel het Astma Actieplan gratis via de webshop van het Longfonds