Onvolledige astmasymptoomcontrole verhoogt mogelijk longkankerincidentie

juni 2021 Medisch Onderzoek Dominique Vrouwenvelder
portrait of Man taking a large deep breath with lung illustration drawn on chest

Ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking heeft astma.1 Astma wordt gekenmerkt door chronische ontsteking, reversibele luchtwegobstructie en verhoogde bronchiale reactiviteit. Astma is niet te genezen, maar wel onder controle te houden met de juiste behandeling. Desalniettemin wordt gemeld dat ongeveer de helft van de astmapatiënten in Europa astma gedeeltelijk of niet onder controle heeft, schrijft een groep Noorse onderzoekers.2 De chronische ontstekingstoestand van de longen bij astmapatiënten zou oxidatieve schade kunnen veroorzaken die kan leiden tot de ontwikkeling van longkanker.

STATUS EN INCIDENTIE

Lin Jiang en collega’s voerden een prospectieve cohortstudie uit naar de mogelijke associaties van astma, astmastatus en astmasymptoomcontrole met longkankerincidentie. De onderzoekers volgden 62.791 kankervrije Noorse volwassenen van 1995-1997 tot 2017. Zelf-gerapporteerde dokter-gediagnosticeerde astmastatus werd gecategoriseerd in actieve en niet-actieve astma. Niveaus van astmasymptoomcontrole werden geclassificeerd in gecontroleerd en gedeeltelijk gecontroleerd (zijnde gedeeltelijk gecontroleerd en ongecontroleerd) volgens de ‘Global Initiative for Asthma’ (GINA)-richtlijnen. Incidentele gevallen van longkanker werden vastgesteld aan de hand van de kankerregistratie van Noorwegen.

LONGKANKERINCIDENTIE

Gedurende een mediane follow-up van 21,1 jaar ontwikkelden 984 van de 62.791 deelnemers longkanker. Na correctie voor roken en andere potentiële confounders, werd een verhoogde incidentie van longkanker gevonden voor volwassenen met gedeeltelijk gecontroleerde astma in vergelijking met degenen zonder astma. Volwassenen met actieve astma hadden een verhoogde kans op longkanker. Deze bevindingen suggereren dat een goede controle van astmasymptomen zou kunnen bijdragen aan een verminderde incidentie van longkanker.

Referenties

  1. Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Geraadpleegd op 19/05/2021
  2. Jiang L, Sun YQ, Langhammer A et al. Asthma and asthma symptom control in relation to incidence of lung cancer in the HUNT study. Sci Rep 11, 4539 (2021)