Astmapatiënten lopen geen hoger risico op ziekenhuisopname vanwege COVID-19

april 2021 Wetenschap Willem van Altena
Man's hand wearing a disposable white protective glove, holding a coronavirus model with first finger and thumb, palm to camera.

Mensen met astma behoren niet tot de risicogroep van meest kwetsbare patiënten als het gaat om COVID-19. Een Australische studie, waarin wereldwijde data werd bestudeerd van ruim 587.000 mensen die een COVID-test hadden ondergaan stelt vast dat het risico op een ernstige of fatale COVID-infectie bij astmapatiënten vergelijkbaar is met dat van de totale bevolking. De resultaten van de studie werden recent gepubliceerd in vaktijdschrift Journal of Asthma.

In de studie door het George Institute for Global Health in Sydney bekeken onderzoekers gegevens uit 57 studies. Van de 587.200 mensen die getest waren op COVID-19 bleken 349.592 mensen daadwerkelijk besmet te zijn. Uit de data bleek dat iets meer dan 7% van alle mensen die een SARS-CoV-2-infectie opliepen leed aan astma. Het percentage mensen met astma in de bevolking als geheel is iets meer dan 8%. De studie liet ook zien dat mensen met astma een 14% lagere kans op CIVID-19 hadden en ook minder risico hadden om daardoor in het ziekenhuis te belanden.

Mede-auteur professor Christine Jenkins denkt dat een mogelijke verklaring gevonden kan worden in de medicijnen die astmapatiënten gebruiken. Mogelijk verhinderen bepaalde inhalatoren dat het virus zich aan de longcellen kan hechten. “Chemische receptoren in de longen, waar het virus zich aan bindt zijn minder actief bij mensen met een bepaald type astma, en er zijn studies die denken dat geïnhaleerde corticosteroïden dat effect kunnen versterken.”

Co-auteur dr. Anthony Sunjaya voegt er wel aan toe dat er nog steeds nieuwe ontwikkelingen aan het licht komen over de effecten van het coronavirus. “Hoewel we laten zien dat mensen met astma geen hogere kans op een COVID-infectie hebben dan mensen zonder astma, en dat het beloop van een infectie vergelijkbaar is, is meer onderzoek nodig om te begrijpen hoe het coronavirus inwerkt op astma.”

Toen de pandemie een jaar geleden uitbrak, en duidelijk werd dat COVID-19 de longfunctie van patiënten aanvalt, bestond grote bezorgdheid over het effect op mensen met ziektes van de luchtwegen zoals COPD en astma. Eerdere ervaringen met een andere ziekte die door een coronavirus wordt veroorzaakt, namelijk MERS (‘Middle East Respiratory Syndrome’) lieten zien dat mensen met chronische longaandoeningen een groter risico op een ernstig ziekteverloop hadden. “Het kan zo zijn dat infecties van de luchtwegen, zoals veroorzaakt door coronavirussen, astmasymptomen verergeren. En het is ook denkbaar dat een behandeling met corticosteroïden mensen bevattelijker maakt voor een COVID-infectie”, denkt dr. Sunjaya. Toch lijkt de studie aan te geven dat dat niet zo is. Mensen met astma hebben ongeveer dezelfde kans op besmetting, een ernstig ziekteverloop of overlijden aan COVID-19 als mensen die geen astma hebben.

In de studie werden 57 studies nader bekeken waarvan 22 uit Noord-Amerika, 19 uit Azië, 14 uit Europa en 2 uit Zuid-Amerika. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 52 jaar, en 52,5% van hen was man. Daarnaast had 54% van de patiënten een of meer comorbiditeiten; 21% had diabetes en 8% leed aan COPD. Rookgedrag werd ook bestudeerd: 11,75% van de patiënten rookte, en 16,2% had in het verleden gerookt. De onderzoekers stelden wel vast dat leeftijd wel een factor was achter het COVID-risico bij astmapatiënten. Oudere patiënten hebben een groter risico om besmet te raken, en om ernstig ziek te worden dan jongere.

Referentie

Sunjaya AP, Allida SM, Tanna GL, et al. Asthma and risk of infection, hospitalisation, ICU admission and mortality from COVID-19: Systematic review and meta-analysis. Journal of Asthma, posted online 8 Februari 2021.