De Astma-app helpt om meer inzicht te krijgen in astmamedicatiegebruik

maart 2022 Zorg van de Toekomst Marjolein Haakman-Groot

Afgelopen jaar lanceerde het National eHealth Living Lab (NeLL) een innovatieve app voor astmapatiënten, de Astma app. Deze app helpt mensen met astma meer inzicht te krijgen in hoe symptomen en medicatiegebruik samenhangen.

Eerder is gebleken dat overmatig gebruik van het werkzame middel in een inhalator (de kortwerkende luchtwegverwijders, ‘short acting beta agonists’, SABA’s) duidt op onvoldoende astmacontrole en dat dit mogelijk schadelijk kan zijn voor de astmapatiënt. Een aanzienlijke hoeveelheid astmapatiënten maakt echter te vaak gebruik van SABA’s. Om deze reden ontwikkelde NeLL een mobiele applicatie waarin wordt bijgehouden wanneer je medicatie gebruikt, hoe je je op dat moment voelt en wat de (mogelijke) oorzaak is van benauwdheid. De app genereert vervolgens grafieken waarin je kunt zien hoe symptomen en het medicatiegebruik met elkaar samenhangen. Dit helpt je meer inzicht te krijgen in jouw astma, waaronder ook triggers voor het ontstaan van benauwdheid.

Voorbeelden van de Astma app. Bron: Astma app

De Astma app is ontwikkeld door een team van onderzoekers die zijn verbonden aan NeLL. Sinds de lancering onderzochten zij hoe goed de app van hulp is bij volwassen astmapatiënten die SABA’s gebruiken. De resultaten van dit onderzoek worden in de komende periode verwacht.

Gebruik maken van de app?

De app is te downloaden via de Google Play Store of de Apple Store.

Bron

NeLL. NeLL lanceert innovatieve Astma app.