JOURNAL SCAN

Verlies capaciteit regulatoire T-cellen na rhinovirusinfectie

NTvAAKI - jaargang 21, nummer 3, september 2021

dr. J.N.G. Oude Elberink

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2021;21(3):114-5)

Lees verder

Effectiviteit en veiligheid van dupilumab als behandeling bij chronische rhinosinusitis met neuspoliepen

NTvAAKI - jaargang 21, nummer 2, mei 2021

dr. A.E. Ummels

INLEIDING

Dupilumab is een monoklonaal antilichaam dat interleukine (IL)-4 en IL-13 remt, en daarmee type 2-ontstekingsreacties. Ook het ontstaan van neuspoliepen is in de meeste gevallen geassocieerd met een type 2-ontstekingsreactie. Neuspoliepen zijn vaak moeilijk onder controle te krijgen; de meeste patiënten krijgen dan ook snel een recidief. Dupilumab is al bewezen effectief bij ernstig constitutioneel eczeem en astma. In deze studie wordt gekeken naar de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van dupilumab bij patiënten met neuspoliepen.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2021;21(2):70-1)

Lees verder

Immunologische responsen en biomarkers voor allergeenspecifieke immuuntherapie tegen geïnhaleerde allergenen

NTvAAKI - jaargang 21, nummer 2, mei 2021

dr. J.N.G. Oude Elberink

INLEIDING

Allergeenspecifieke immuuntherapie (AIT) is geïndiceerd voor patiënten met IgE-gemedieerde rhinoconjunctivitis en/of astma, die niet adequaat reageren op symptomatische farmacotherapie of daar onacceptabele bijwerkingen van ondervinden. Zowel subcutane als sublinguale AIT heeft een aangetoonde effectiviteit tijdens de behandeling, ook na het stoppen ervan. Nog steeds is er een gebrek aan biomarkers die kunnen worden gebruikt voor het selecteren van een patiënt voor immuuntherapie en aan biomarkers die kunnen worden gebruikt voor het in kaart brengen van de effectiviteit van deze behandeling.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2021;21(2):72-3)

Lees verder

Ernstige(re) COVID-19-symptomen bij patiënten met allergische aandoeningen?

NTvAAKI - jaargang 21, nummer 1, februari 2021

drs. I.G.W. Vial

INLEIDING

Sommige mensen hebben nauwelijks symptomen door SARS-CoV-2, terwijl anderen ernstig ziek worden. Onderliggende aandoeningen, zoals pre-existente longziekten, obesitas en hart- en vaatziekten, zijn inmiddels bewezen factoren die het risico op ernstigere symptomen verhogen. Ook roken en een hogere leeftijd spelen een duidelijke rol. In de beschreven studie uit Korea werd de associatie tussen allergische aandoeningen en SARS-CoV-2 onderzocht; specifiek de mate van ziek zijn en het verschil in klinische uitkomsten.1 Alle patiënten ouder dan 20 jaar die werden getest op SARS-CoV-2 in Zuid-Korea tussen 1 januari en 15 mei 2020 werden geïncludeerd (N=219.959). Bij positief geteste patiënten (n=7.340) werd gekeken naar de duur van ziekenhuisopname, intensivecareopname, noodzaak voor beademing en overlijden.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2021;21(1):32-3)

Lees verder

Filaggrinemutaties zijn geassocieerd met Polysensibilisatie

NTvAAKI - jaargang 20, nummer 1, februari 2020

drs. A.N. Voorberg , dr. M.L.A. Schuttelaar

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2020;20:35-36)

Lees verder

Belangrijke veranderingen in de Europese standaardreeks voor contactallergenen

NTvAAKI - jaargang 19, nummer 4, november 2019

prof. dr. T. Rustemeyer

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2019;19:162-3)

Lees verder

Het ‘one airway, one disease’-concept in het licht van Th2-inflammatie

NTvAAKI - jaargang 19, nummer 2, mei 2019

drs. E.H. Tiel Groenestege longarts in opleiding, dr. G-J. Braunstahl

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2019;19:75-76)

Lees verder
X