ZORGINNOVATIE BIJ ASTMA EN ALLERGIE

WATERVERLIES ALS LEIDRAAD VOOR VEILIGE VOEDSELPROVOCATIETESTEN

NTvAAKI - 2023, nummer Astma special, november 2023

Drs. M. Huijsmans

Een voedselprovocatietest kan worden uitgevoerd wanneer het vermoeden bestaat dat iemand een voedselallergie heeft. Binnen de orale voedselprovocatietest wordt het verdachte voedsel stapsgewijs in toenemende doseringen ingenomen. De provocatietest is niet alleen arbeidsintensief en kostbaar, maar stelt ook hoge eisen aan het personeel en de omgeving, om de test zo veilig mogelijk te maken voor de patiënt. Het risico op anafylactische reacties en ongemakken zorgt er daarnaast voor dat zowel behandelend artsen als (de ouders van) patiënten soms terughoudend zijn met het uitvoeren van de provocatietesten.1 Onderzoekers van de University of Michigan hebben een nieuwe manier onderzocht om een ongunstige reactie op voedsel te kunnen voorspellen voordat er klinisch detecteerbare symptomen zijn.2,3 Hiermee zou de provocatietest eerder afgebroken kunnen worden, waardoor patiënten minder risico lopen op anafylaxe. De onderzoekers hopen dat de nieuwe techniek een veiligere methode biedt om voedselallergieën betrouwbaar te diagnosticeren.

Lees verder

DIGITALE ZORGINNOVATIES TER ONDERSTEUNING VAN DE ASTMAZORG VOOR PATIËNT EN ARTS

NTvAAKI - 2023, nummer Astma special, november 2023

Drs. M. Huijsmans , Drs. M. Haakman-Groot

De zorg wordt gedigitaliseerd en innovatieve toepassingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Op het gebied van digitale astmazorg staan de ontwikkelingen ook niet stil, waarbij nieuwe instrumenten hun weg lijken te banen naar de integratie in de dagelijkse praktijk. De digitale inhalator is één van deze instrumenten en zou patiënten kunnen helpen met het verbeteren van zowel de inhalatietechniek als de therapietrouw. Dit artikel geeft inzicht in de huidige stand van zaken omtrent deze nieuwe zorginnovatie.

Lees verder