Editor’s pick van Dr. José de Kluijver, longarts: niet te missen literatuur voor uw praktijk

maart 2022 Editor's Pick Van de redactie

In dit onderdeel van de NTVAAKI-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften gefocust op astma, allergie en/of klinische immunologie. Deze selectie is gemaakt door DR. JOSÉ DE KLUIJVER (Longarts, Reinier de Graaf, en lid van de hoofdredactieraad van NTVAAKI) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

WETENSCHAP
DE EPITHEELBARRIÈREHYPOTHESE: VERKLARING VOOR STIJGENDE PREVALENTIE ALLERGIEËN EN AUTO-IMMUUNZIEKTEN TIJDENS INDUSTRIALISATIE
In een review van dr. Cezmi Akdis wordt ingegaan op de epitheelbarrièrehypothese, die een verband ziet tussen industrialisatie en de toenemende prevalentie van allergieën en auto-immuunaandoeningen in de moderne tijd. Verschillende substanties, door de mens ontwikkeld of veroorzaakt, zouden een rol spelen in de ontwikkeling van een lekkende epitheelbarrière en hierbij behorende aandoeningen… Lees meer

ACTUEEL
AMERIKAANS ONDERZOEK STELT VAST DAT DE MEESTE HANDGELS ALLERGENEN BEVATTEN
Het merendeel van de desinfecterende handgels blijkt allergenen te bevatten. Nu we al bijna twee jaar voortdurend onze handen ontsmetten is er dus een groter risico op allergische reacties. Een onderzoek in de Verenigde Staten toonde recent aan dat 71% van de 160 onderzochte handgels minstens 1 bekend allergeen bevatte. Opmerkelijk was daarbij dat dit ook gold voor 70% van de handgels die zichzelf als hypoallergeen aanprezen. Het onderzoek is online gepubliceerd in het Journal of the American Academy of Dermatology… Lees meer

KLINISCHE TRIALS
FASE IIA-STUDIE NAAR ITEPEKIMAB BIJ PATIËNTEN MET MATIG-ERNSTIGE TOT ERNSTIGE COPD
Itepekimab is een monoklonaal antilichaam dat zich richt op interleukine 33, een eiwit dat wordt gecodeerd door het IL33-gen. Bekend is dat dit middel klinische activiteit vertoont in de behandeling van astma, maar het was nog onvoldoende vastgesteld of dit ook het geval is bij COPD. Om hier meer wetenschappelijk bewijs voor te vinden is een fase IIa-studie opgezet die tot doel had effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van itepekimab vast te stellen bij patiënten met matig-ernstige tot ernstige COPD… Lees meer

KLINIEK IN DE PRAKTIJK
RICHTLIJNEN SCHRIJVEN VEEL VOORKOMENDE SYMPTOMEN ONNODIG VAAK TOE AAN MELKALLERGIE
Richtlijnen die zijn ontwikkeld om niet-specialisten te helpen bij het diagnosticeren van koemelkallergie kunnen leiden tot verkeerde toewijzing van normale symptomen en zodoende overdiagnostiek van melkallergie. Britse onderzoekers hebben getracht de frequentie van symptomen geassocieerd met niet-IgE-gemedieerde koemelkallergie vast te stellen…. Lees meer

FARMANIEUWS
INDICATIE DUPILUMAB IN VS UITGEBREID NAAR ASTMATISCHE KINDEREN TUSSEN 6-11 JAAR
In de Verenigde Staten leven ongeveer 75.000 kinderen tussen 6-11 jaar oud met ongecontroleerde matig-ernstig tot ernstig astma, in Nederland komt astma voor bij circa 5,5-8% van de kinderen tussen de 6 en 11 jaar. Eind 2021 heeft de U.S. Food and Drug Administration (FDA) toestemming gegeven voor de uitbreiding van de indicatie van dupilumab. Nu mogen ook kinderen van 6 tot 11 jaar met matig-ernstig tot ernstig astma dupilumab ontvangen als aanvullende onderhoudstherapie wanneer zij afhankelijk zijn van een orale corticosteroïde of een eosinofiel fenotype hebben… Lees meer