Indicatie dupilumab in VS uitgebreid naar astmatische kinderen tussen 6-11 jaar

februari 2022 Farmanieuws Marjolein Haakman-Groot
Sick obese boy is coughing and throat infection on bed, health care concept

In de Verenigde Staten leven ongeveer 75.000 kinderen tussen 6-11 jaar oud met ongecontroleerde matig-ernstig tot ernstig astma, in Nederland komt astma voor bij circa 5,5-8% van de kinderen tussen de 6 en 11 jaar.1,2 Eind 2021 heeft de U.S. Food and Drug Administration (FDA) toestemming gegeven voor de uitbreiding van de indicatie van dupilumab. Nu mogen ook kinderen van 6 tot 11 jaar met matig-ernstig tot ernstig astma dupilumab ontvangen als aanvullende onderhoudstherapie wanneer zij afhankelijk zijn van een orale corticosteroïde of een eosinofiel fenotype hebben.2

LIBERTY ASTHMA VOYAGE

De goedkeuring was gebaseerd op de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie LIBERTY ASTHMA VOYAGE waarin 408 kinderen van deze leeftijd waren opgenomen. Hiervan vertoonden 350 type 2-inflammatie. De jonge patiënten ontvingen gerandomiseerd (2:1) eenmaal per twee weken dupilumab (100 of 200 mg, afhankelijk van lichaamsgewicht) als aanvullende therapie of een placebo voor een periode van 52 weken.3

Uit de studie bleek dat behandeling met dupilumab leidde tot een significante verbetering in pre-bronchodilatator éénsecondewaarde (pre-BD FEV1). Na twee weken was het verschil tussen de twee groepen in de FEV1-verbetering 0,06 liter (p=0,025) en na 52 weken was dit toegenomen tot 0,17 liter (p<0,0001). Vergelijkbaar werd een significant grotere toename gezien in post-BD FEV1 (p=0,012) en pre-BD25-75% (p<0,0001) en geforceerde vitale capaciteit (p=0,007) wanneer pediatrische patiënten als aanvullende therapie dupilumab ontvingen ten opzichte van placebo.

In een latere publicatie werd tevens gerapporteerd dat dupilumab de jaarlijkse exacerbatiefrequentie (‘annualized asthma exacerbations’, ARR) significant verlaagde ten opzichte van placebo.4 De ARR was 0,31 (95%-BI: 0,22-0,24) met dupilumab en 0,75 (95%-BI: 0,54-1,03) met placebo (relatief risico[RR]-afname met dupilumab: 59,3%; 95%-BI: 39,5-72,6; p<0,001). De astmacontrole was daarbij dan ook significant beter (p<0,001).

Uitbreiding indicatie dupilumab

Deze resultaten overtuigden de FDA om toestemming te geven om dupilumab ook voor deze patiëntengroep in te zetten. In Europa is dupilumab nog niet goedgekeurd voor deze indicatie, mogelijk volgt de EMA later nog met een nieuwe beoordeling.5

Deze indicatie-uitbreiding is niet de enige die volgens de verwachting nog zal komen voor dupilumab. Zo lopen er momenteel diverse fase III-studies waarin de effectiviteit van dupilumab onder meer wordt onderzocht bij kinderen van 6 maanden tot 5 jaar met atopische dermatitis, volwassenen met prurigo nodularis, eosinofiele esofagitis, parapemphigus en chronische rhinosinusitis zonder nasale poliepen.6

Referenties

  1. Volksgezondheidsenzorg.info. Astma Cijfers & Contect -> Huidige situatie.
  2. Sanofi. FDA expands approval of Dupixent® (dupilumab) to include children aged 6 to 11 years with moderate-to-severe asthma.
  3. Bacharier L, Guilbert T, Katelaris C, et al. Dupilumab improves lung function in children with uncontrolled, moderate-to-severe asthma: LIBERTY ASTHMA VOYAGE.
  4. Bacharier L, Maspero JF, Katelaris CH, et al. Dupilumab in Children with Uncontrolled Moderate-to-Severe Asthma. The New England Journal of Medicine 2021;385:2230-40.
  5. EMA. Dupixent-dupilumab.
  6. Sanofi. Science & Innoviation – Sanofi Pipeline – immuno-inflammation – phase 3.