EMA keurt reumamiddel upadacitinib goed als behandeling voor constitutioneel eczeem

augustus 2021 Farmanieuws Willem van Altena

Het geneesmiddel upadacitinib is door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) goedgekeurd als behandeling voor constitutioneel eczeem. Het middel mag ingezet worden voor mensen van 12 jaar of ouder met eczeem die aangewezen zijn op systemische therapie. In Nederland wordt upadacitinib op de markt gebracht door AbbVie onder de naam Rinvoq®. Opmerkelijk: het is een middel dat al wordt gebruikt voor de behandeling van reuma.

Upadacitinib is een JAK-remmer, die in pilvorm wordt ingenomen. JAKs (voluit: Janus Kinase) zijn enzymen die een rol spelen in de communicatie van het immuunsysteem, en met name de cytokines. Door de werking van deze enzymen af te remmen nemen ook ontstekingsreacties af.

De goedkeuring door de EMA maakt de weg vrij voor een officiële goedkeuring door de Europese Commissie. Naar verwachting zal upadacitinib in het najaar ook in Nederland beschikbaar komen voor eczeempatiënten en in het basispakket worden opgenomen. Daarvoor zijn nog wel prijsonderhandelingen nodig tussen het Rijk en de fabrikant.

Referentie

Persbericht van het Europees Medicijn Agentschap