Geïnhaleerd anti-TSLP antilichaam vermindert luchtweginflammatie bij astma en COPD

mei 2024 Wetenschap Willem van Altena

Op de American Thoracic Society International Conference in San Diego werd onlangs een baanbrekend onderzoek gepresenteerd waarin de veiligheid en effectiviteit van een fragment-antistof tegen thymus stroma lymfopoietine (TSLP) werd onderzocht. Dit middel, AZD8630/AMG 104, ontwikkeld door AstraZeneca en Amgen, toont veelbelovende resultaten in het verminderen van luchtweginflammatie bij astmapatiënten.

Gerichte aanpak

TSLP speelt een cruciale rol bij chronische inflammatoire aandoeningen zoals astma en COPD. Het nieuwe molecuul AZD8630/AMG 104, ontworpen als een inhaleerbaar biologisch geneesmiddel, biedt directe toediening aan de luchtwegcellen waar TSLP actief is. Dit zorgt voor een gerichte aanpak van de inflammatoire pathways die betrokken zijn bij astma.

De fase 1-studie, onder leiding van Maria Belvisi, PhD, en Primal Kaur, MD, MBA, bestond uit twee delen:

  • Deel A: 104 gezonde vrijwilligers kregen enkelvoudige en meervoudige stijgende doses van AZD8630/AMG 104 via een droogpoederinhalator, eenmaal per dag gedurende maximaal 14 dagen.
  • Deel B: 77 patiënten met matige tot ernstige astma, behandeld met inhalatiecorticosteroïden (ICS) en langwerkende bèta-agonisten (LABA), ontvingen 0,4 mg, 2 mg of 8 mg van het medicijn of een placebo, eenmaal per dag gedurende 28 dagen.

De veiligheid en werkzaamheid werden beoordeeld aan de hand van longfunctie en de concentratie van fractionele uitgeademde stikstofmonoxide (FeNO). Bij patiënten behandeld met de hoogste dosis AZD8630/AMG 104 werd een significante 23% vermindering van FeNO waargenomen (P = 0,037) in vergelijking met placebo, een aanwijzing voor verminderde luchtweginflammatie.

De farmacokinetische analyses toonden aan dat de absorptie na inhalatie stabiel was, met mediane tijden tot maximale concentratie variërend van 3 tot 11 uur en een gemiddelde terminale halfwaardetijd van ongeveer 21 tot 37 uur. Dit ondersteunt de mogelijkheid van een eenmaal daagse dosering.

Veiligheidsprofiel en immuunrespons

Door zowel gezonde vrijwilligers als astmapatiënten werden de doses goed verdragen. De meeste bijwerkingen waren mild en er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld. Immunogeniciteit werd waargenomen bij 1,3% van de deelnemers in deel A en 3,9% in deel B. Deze percentages zijn laag en de aanwezigheid van antilichamen leidde niet tot behandelingsgerelateerde bijwerkingen.

Toekomstig onderzoek

De positieve resultaten van deze fase 1-studie hebben geleid tot aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van AZD8630/AMG 104. Dit middel heeft potentieel om een innovatieve behandelingsoptie te bieden voor patiënten met matige tot ernstige astma die momenteel geen baat hebben bij systemische biologische therapieën. De volgende stap zal een fase 2-studie zijn, waarin de onderzoekers hopen de werkzaamheid en veiligheid van het medicijn verder te bevestigen.

Referentie

S. Doffman, D. Dosanjh, M.W. Sadiq et al. Phase 1 Safety and Efficacy of AZD8630/AMG 104 Inhaled Anti-TSLP in Healthy Volunteers and Patients With Asthma on Medium-High Dose Inhaled Corticosteroid (ICS) and Long-Acting Beta-agonist (LABA) With Elevated Baseline Fractional Exhaled Nitric Oxide (FeNO). A1386-A1386. 10.1164/ajrccm-conference.2024.209.1_MeetingAbstracts.A1386.