Samenvatting

Anafylaxie is een veel voorkomende, potentieel levensbedreigende allergische reactie, waarvan de prevalentie en incidentie lijken toe te nemen. Hier zijn waarschijnlijk een toenemende prevalentie van atopische aandoeningen en de invoering van nieuwe biologicals en andere medicijnen deels debet aan. Ernstige anafylaxie is een systemische reactie, waarbij minstens twee organen of orgaansystemen zijn aangedaan. De reactie wordt veroorzaakt door het vrijzetten van actieve mediatoren uit mestcellen en basofiele granulocyten. Verschillende onderzoeken in diermodellen en bij mensen ondersteunen de essentiële rol van platelet-activating factor (PAF) tijdens een ernstige anafylactische reactie.