SAMENVATTING

Astma is de meest voorkomende chronische longaandoening tijdens de zwangerschap, met naar schatting 10.000 astmapatiënten onder de jaarlijks ongeveer 175.000 zwangerschappen in Nederland. Onvoldoende astmacontrole tijdens de zwangerschap is gerelateerd aan verhoogde gezondheidsrisico’s voor zowel moeder als kind, waaronder vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht en pre-eclampsie. Bij ongeveer 40% van de astmapatiënten neemt de astmacontrole af gedurende de zwangerschap. De incidentie van acute astma-exacerbaties tijdens de zwangerschap varieert in de literatuur van 20–45%. Uit angst voor teratogeniciteit wordt astmamedicatie soms ten onrechte gestopt of gewijzigd door zowel zwangeren als zorgverleners. Het overgrote deel van de reguliere astmamedicatie kan echter veilig worden gecontinueerd tijdens de zwangerschap en lactatie. Met de komst van ‘biologicals’ voor patiënten met ernstig astma rijzen er ook vragen over de veiligheid van deze nieuwe medicamenten. Hoewel omalizumab als een veilige optie wordt beschouwd, ontbreken voldoende gegevens over de effecten van de nieuwste generatie ‘biologicals’ op zwangerschapsuitkomsten en mogelijk aangeboren afwijkingen. Het is aan te bevelen dat vrouwen met een zwangerschapswens die astmamedicatie (gaan) gebruiken, vóór de zwangerschap advies inwinnen bij hun zorgverlener. Een multidisciplinaire benadering van de zorg voor zwangere vrouwen met astma kan bijdragen aan een optimale gezondheidszorg en uitkomsten voor zowel moeder als kind.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2024;24(1):8–13)