Samenvatting

Een 51-jarige man ontwikkelde een anafylactische reactie na het eten van een pan goulash en het drinken van een glas bitter lemon. Een huidpriktest met bitter lemon van hetzelfde merk bleek negatief, maar een huidpriktest met kinine HCL 120 mg/ml was positief. Een provocatietest om de diagnose te bevestigen werd helaas door patiënt geweigerd. Op basis van de anamnese en de huidtest werd de diagnose allergie voor kinine gesteld. Aangezien kinine niet alleen in onze voeding voorkomt, maar ook in medicatie is het van belang deze allergie te onderkennen en adviezen te geven over zowel voeding als medicatie.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2015;15:90-92)