Jaargang 15, Nummer 3, Mei 2015

Inhoudsopgave

ALLERGIE

Het Groningse urticariagroepsspreekuur, een eerste evaluatie

J.G.R. de Monchy, H.D.M. Smidt-Huizinga, E.M. Smidt, J.N.G. Oude Elberink


De bron van specifiek IgE: B-geheugencellen en plasmacellen

J.J. Heeringa, M.C. van Zelm


KLINISCHE IMMUNOLOGIE

De zin en onzin van griepvaccinatie

W. van der Hoek, A.B. van Gageldonk-Lafeber, L. van Asten, A. Meijer


UIT DE KLINIEK

Een pati├źnte met benauwdheidsklachten en extreme hypereosinofilie

J.T. ten Holder, J.S. van der Zee, P. Bresser


Een long drink met een bite

E. Veenstra, H.F. van Waegening, I. Terreehorst