Samenvatting

Op 9 april 2014 promoveerde Susanne J.H. Vijverberg aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Treatment response in childhood asthma. An interplay of genes and inflammatory signals. Haar promotors waren prof. dr. J.A.M. Raaijmakers en prof. dr. L. Koenderman; haar copromotor was dr. A-H. Maitland van der Zee. In het project werd nauw samengewerkt met de onderzoeksgroep van prof. dr. C.N.A. Palmer van het Ninewells Hospital and Medical School (Dundee, VK), waar Susanne ook als gastonderzoeker verbleef in de herfst van 2012. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift besproken.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2015;15:29-32)