Samenvatting

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hebben in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in 2013 een multidisciplinaire richtlijn opgesteld met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering bij patiënten met contacteczeem.1 De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van deze patiënten. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de psychosociale zorg en patiëntenvoorlichting bij contacteczeem. In dit artikel wordt een samenvatting van deze richtlijn gepresenteerd.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2016;16:55-59)