Samenvatting

In dit artikel wordt een patiënte beschreven die urticaria en angio-oedeem ontwikkelde nadat ze een gerecht at met pesto op basis van basilicum, waarna ze inspanning leverde. De diagnose werd gesteld op grond van de uitkomst van de priktest die alleen positief bleek voor basilicum.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;14:75-8)