Jaargang 14, Nummer 2, Mei 2014

Inhoudsopgave

RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN

Diagnostiek en behandeling van lichen sclerosus

E. Ogul, T. Rustemeyer