Junkfood is mogelijk de oorzaak van voedselallergieën bij jonge kinderen

juni 2021 Medisch Onderzoek Gioia Schaar

In een onderzoek van Berni Canani et al. is gebleken dat de eindproducten van geavanceerde glycatie (‘advanced glycation end products’, ‘AGE’s’) die in overmaat aanwezig zijn in junkfood, geassocieerd worden met voedselallergieën bij kinderen. Dit onderzoek werd gepresenteerd op de 52e jaarlijkse bijeenkomst van de European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.

VOEDSELALLERGIEËN ONDER KINDEREN IS EEN OPKOMEND PROBLEEM

De prevalentie van voedselallergieën onder jonge kinderen is in sommige landen toegenomen tot 10%. Tegelijkertijd is de consumptie van sterk bewerkt voedsel de afgelopen decennia ook gegroeid. Hierbij is gerapporteerd dat in Europese landen 50% van de totale dagelijkse energie-inname van de populatie bestaat uit sterk bewerkt voedsel.

VERHOOGDE AGE-INNAME SLECHT VOOR DE GEZONDHEID

Het is al langer bekend dat AGE’s een slechte invloed hebben op de gezondheid. AGE’s zijn in hoge mate aanwezig in junkfood en zijn eiwitten of lipiden die geglyceerd worden na blootstelling aan suikers. AGE’s spelen een rol spelen bij de ontwikkeling en progressie van ziektes zoals diabetes, atherosclerose en verschillende neurologische aandoeningen. Dit is echter de eerste keer dat er een verband is gevonden tussen AGE’s en voedselallergieën.

VERHOOGD AGE-GEHALTE MOGELIJKE OORZAAK VAN VOEDSELALLERGIEËN

In het onderzoek werd gekeken naar drie groepen van kinderen tussen de 6 en 12 jaar (n=61). Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen kinderen met voedselallergieën, kinderen met luchtwegallergieën en een gezonde controlegroep. Er werd een correlatie gevonden tussen subcutane gehaltes van AGE’s en junkfoodconsumptie. De kinderen met voedselallergieën vertoonden hogere subcutane gehaltes van AGE’s dan de kinderen met luchtwegallergieën en de kinderen van de controlegroep.

Concluderend kan gesteld worden dat er een associatie is tussen de inname van junkfood, ook wel het subcutane AGE gehalte, en de aanwezigheid van voedselallergieën bij kinderen. Deze bevinding laat zien dat veel voedingsfactoren onze gezondheid beïnvloeden. Meer onderzoek naar dit onderwerp is nodig om volksgezondheidsautoriteiten op te roepen om de junkfood consumptie bij kinderen te beperken.

Berni Canani, R, et al (2019). How junk food can contribute to the food allergy epidemic: the potential role of advanced glycation endproducts. Presented at the 52nd Annual Meeting of ESPGHAN.